Visa allt om L. Wenström AB
Visa allt om L. Wenström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 451 460 0 0 463 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 473 463 - 464 618 752 783 774
Rörelseresultat (EBIT) -36 85 -58 77 121 19 50 -111 92 19
Resultat efter finansnetto -36 86 -55 82 126 19 51 -114 103 24
Årets resultat 4 51 10 45 70 15 28 20 50 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 3 5 7 434 458
Omsättningstillgångar 466 494 559 561 505 446 463 480 245 118
Tillgångar 466 494 559 561 507 450 468 486 679 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 288 287 327 331 277 287 279 329 334
Obeskattade reserver 0 41 20 88 68 38 39 26 173 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 112 85 50 50 15 45 41 70 68 13
Kortfristiga skulder 113 80 202 96 91 90 102 112 110 88
Skulder och eget kapital 466 494 559 561 507 450 468 486 679 575
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 50 15 25 20 70 55
Omsättning 451 460 473 463 463 464 618 752 783 774
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 85 -58 79 123 21 52 -107 126 59
Nettoomsättningförändring -1,96% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -7,73% 17,41% -% -% 24,85% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -7,98% 18,70% -% -% 27,21% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 78,27% 90,00% -% -% 89,42% -% -% -% -% -%
Soliditet 51,93% 64,77% 54,13% 69,85% 75,17% 67,78% 67,47% 61,26% 66,80% 75,62%
Kassalikviditet 412,39% 617,50% 276,73% 584,38% 554,95% 495,56% 453,92% 428,57% 222,73% 134,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...