Visa allt om Arboga Bokskrivare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 523 448 582 655 764 774 891 849 1 084 1 188
Övrig omsättning - - - - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 -6 247 201 248 402 184 490 527 643
Resultat efter finansnetto 63 5 276 228 270 410 117 476 630 1 074
Årets resultat 111 36 111 108 242 324 126 309 448 301
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 592 1 627 864 901 941 593 588 1 320 1 530 1 746
Omsättningstillgångar 775 1 300 2 159 2 197 1 951 2 183 2 203 1 705 1 752 3 300
Tillgångar 2 367 2 927 3 023 3 098 2 892 2 776 2 791 3 025 3 282 5 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 576 1 465 1 428 1 317 1 209 968 644 518 1 209 3 761
Obeskattade reserver 490 634 746 672 661 804 894 989 970 984
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 420 327 321 219 211 323 256 166 41
Kortfristiga skulder 78 408 522 788 803 793 930 1 262 937 260
Skulder och eget kapital 2 367 2 927 3 023 3 098 2 892 2 776 2 791 3 025 3 282 5 046
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 8 34 7 13 159 11 50 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 21 0 0 75 0 25 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 4 5 4 28 0 86 14 37 72
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000
Omsättning 523 448 582 655 764 786 891 849 1 084 1 188
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 262 224 291 328 382 387 446 425 542 594
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 17 7 26 57 - 135 23 50 61
Rörelseresultat, EBITDA 106 31 284 241 272 432 214 540 563 683
Nettoomsättningförändring 16,74% -23,02% -11,15% -14,27% -1,29% -13,13% 4,95% -21,68% -8,75% -%
Du Pont-modellen 3,42% 0,65% 9,10% 7,55% 9,79% 15,13% 6,74% 16,79% 19,50% 23,09%
Vinstmarginal 15,49% 4,24% 47,25% 35,73% 37,04% 54,26% 21,10% 59,84% 59,04% 98,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 133,27% 199,11% 281,27% 215,11% 150,26% 179,59% 142,87% 52,18% 75,18% 255,89%
Soliditet 82,73% 66,95% 66,49% 58,50% 58,65% 56,22% 46,68% 40,66% 58,12% 88,57%
Kassalikviditet 993,59% 318,63% 413,60% 278,81% 242,96% 275,28% 236,88% 135,10% 186,98% 1 269,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...