Visa allt om Sjödins Entreprenad AB
Visa allt om Sjödins Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 69 75 196 119 74 53 243 31 154 49
Övrig omsättning 37 71 64 18 149 181 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -44 -20 -19 -38 142 104 202 14 86 26
Resultat efter finansnetto -48 -26 -29 -44 141 103 201 13 80 10
Årets resultat -48 -26 -29 -44 104 91 201 13 80 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 420 463 517 278 557 385 4 4 57
Omsättningstillgångar 68 111 129 208 474 23 155 80 56 3
Tillgångar 438 531 592 726 753 580 540 83 60 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 256 282 311 355 251 160 -41 -54 -133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 138 177 199 126 303 348 113 73 163
Kortfristiga skulder 131 137 133 216 272 25 32 11 41 31
Skulder och eget kapital 438 531 592 726 753 580 540 83 60 60
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 146 260 137 223 234 243 31 154 54
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 29 35 7 176 128 223 15 87 39
Nettoomsättningförändring -8,00% -61,73% 64,71% 60,81% 39,62% -78,19% 683,87% -79,87% 214,29% -%
Du Pont-modellen -10,05% -3,77% -3,21% -5,23% 18,86% 17,93% 37,41% 16,87% 143,33% 43,33%
Vinstmarginal -63,77% -26,67% -9,69% -31,93% 191,89% 196,23% 83,13% 45,16% 55,84% 53,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -91,30% -34,67% -2,04% -6,72% 272,97% -3,77% 50,62% 222,58% 9,74% -57,14%
Soliditet 47,72% 48,21% 47,64% 42,84% 47,14% 43,28% 29,63% -49,40% -90,00% -221,67%
Kassalikviditet 51,91% 81,02% 96,99% 96,30% 174,26% 92,00% 484,38% 727,27% 136,59% 9,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...