Visa allt om Bertil Sandberg Livsmedel AB
Visa allt om Bertil Sandberg Livsmedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 114 008 109 881 103 126 94 953 84 131 79 710 73 601 66 300 64 543 60 389
Övrig omsättning - - - - 370 - - - - 185
Rörelseresultat (EBIT) 2 745 3 097 2 943 1 292 1 879 2 277 2 049 1 228 2 506 3 151
Resultat efter finansnetto 2 791 3 249 3 200 1 537 2 062 2 483 2 400 1 414 2 754 3 176
Årets resultat 2 178 3 384 4 776 398 1 931 2 070 1 778 1 093 1 893 2 157
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 893 6 263 7 510 7 061 5 126 5 245 4 926 4 630 4 364 4 979
Omsättningstillgångar 8 531 9 617 7 554 8 979 10 273 12 125 10 689 10 641 12 027 10 683
Tillgångar 16 424 15 880 15 065 16 040 15 399 17 370 15 615 15 271 16 391 15 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 908 5 780 4 896 3 992 4 594 4 953 4 883 4 885 5 463 5 174
Obeskattade reserver 1 881 1 881 2 988 5 942 4 982 5 597 5 980 5 991 6 189 6 099
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 885 8 219 7 180 6 106 5 823 6 820 4 752 4 394 4 740 4 389
Skulder och eget kapital 16 424 15 880 15 065 16 040 15 399 17 370 15 615 15 271 16 391 15 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 902 1 047 1 087 1 101 1 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 466 9 297 8 496 7 761 6 830 5 261 4 716 4 014 3 462 2 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 391 2 749 2 420 2 286 2 360 2 347 1 710 1 774 1 633 1 463
Utdelning till aktieägare 0 1 700 0 0 0 0 0 1 780 1 671 0
Omsättning 114 008 109 881 103 126 94 953 84 501 79 710 73 601 66 300 64 543 60 574
Nyckeltal
Antal anställda 29 26 25 24 26 22 22 22 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 931 4 226 4 125 3 956 3 236 3 623 3 346 3 014 2 934 2 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 463 437 419 353 387 340 313 282 255
Rörelseresultat, EBITDA 4 391 4 502 4 272 2 430 2 905 3 496 3 189 2 259 3 473 4 094
Nettoomsättningförändring 3,76% 6,55% 8,61% 12,86% 5,55% 8,30% 11,01% 2,72% 6,88% -%
Du Pont-modellen 17,15% 20,47% 21,25% 9,58% 13,55% 14,29% 15,37% 9,68% 16,81% 20,28%
Vinstmarginal 2,47% 2,96% 3,10% 1,62% 2,48% 3,12% 3,26% 2,23% 4,27% 5,26%
Bruttovinstmarginal 16,38% 15,66% 15,50% 14,67% 14,61% 15,71% 15,78% 15,40% 16,30% 17,06%
Rörelsekapital/omsättning -0,31% 1,27% 0,36% 3,03% 5,29% 6,66% 8,07% 9,42% 11,29% 10,42%
Soliditet 38,82% 45,64% 47,97% 52,19% 53,68% 52,26% 59,50% 60,24% 60,52% 61,07%
Kassalikviditet 64,23% 80,16% 65,99% 107,37% 138,81% 148,74% 185,08% 201,66% 220,04% 207,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...