Visa allt om Restaurang Thai Shan AB
Visa allt om Restaurang Thai Shan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 612 6 671 6 888 7 484 7 390 5 820 125 115 185 296
Övrig omsättning - 3 050 14 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -424 2 510 -719 -135 -672 -1 003 39 7 -58 15
Resultat efter finansnetto -416 2 472 -768 -211 -747 -1 039 39 7 -60 8
Årets resultat -416 2 472 -768 -211 -747 -1 039 39 7 -60 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 463 1 205 1 914 2 549 3 271 0 25 35 155
Omsättningstillgångar 1 095 3 778 757 1 037 828 763 602 55 71 162
Tillgångar 1 095 4 240 1 962 2 951 3 376 4 034 602 80 106 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 059 2 571 99 -110 101 58 97 58 51 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 049 2 710 2 710 3 300 0 0 0 70
Kortfristiga skulder 37 1 669 814 351 566 676 505 22 55 136
Skulder och eget kapital 1 095 4 240 1 962 2 951 3 376 4 034 602 80 106 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 80 0 0 0 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 335 1 687 1 917 1 962 2 224 1 490 0 2 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 108 550 623 577 668 468 0 1 24 32
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 612 9 721 6 902 7 484 7 390 5 820 125 115 185 296
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 9 10 9 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 77 834 765 832 739 647 - - 185 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 281 284 284 289 223 - - 30 74
Rörelseresultat, EBITDA -324 3 252 23 598 50 -332 39 17 -47 49
Nettoomsättningförändring -90,83% -3,15% -7,96% 1,27% 26,98% 4 556,00% 8,70% -37,84% -37,50% -%
Du Pont-modellen -37,81% 59,20% -36,65% -4,57% -19,91% -24,86% 6,48% 8,75% -54,72% 4,73%
Vinstmarginal -67,65% 37,63% -10,44% -1,80% -9,09% -17,23% 31,20% 6,09% -31,35% 5,07%
Bruttovinstmarginal 76,96% 69,93% 71,94% 72,58% 71,15% 70,21% 100,00% 100,00% 100,00% 88,85%
Rörelsekapital/omsättning 172,88% 31,61% -0,83% 9,17% 3,55% 1,49% 77,60% 28,70% 8,65% 8,78%
Soliditet 96,71% 60,64% 5,05% -3,73% 2,99% 1,44% 16,11% 72,50% 48,11% 35,02%
Kassalikviditet 2 959,46% 223,67% 85,63% 280,91% 124,38% 89,05% 119,21% 250,00% 129,09% 119,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...