Visa allt om Peter Senning Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 1 112 1 727 1 641 1 863 1 883 1 854 1 792
Övrig omsättning - - - - - 29 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -26 -30 316 628 556 734 685 535 547
Resultat efter finansnetto 289 92 30 355 592 570 672 687 795 526
Årets resultat 172 60 30 193 423 415 473 486 561 367
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 988 988 988 988 1 192 1 072 677 569 433 114
Omsättningstillgångar 2 477 2 347 2 423 2 719 2 792 2 686 2 655 2 438 2 466 2 027
Tillgångar 3 464 3 335 3 410 3 707 3 984 3 759 3 333 3 007 2 899 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 219 3 203 3 299 3 424 3 381 3 108 2 819 2 471 2 105 1 654
Obeskattade reserver 175 109 90 90 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 161 259 96 97 293 146
Kortfristiga skulder 70 23 21 193 442 391 418 439 501 341
Skulder och eget kapital 3 464 3 335 3 410 3 707 3 984 3 759 3 333 3 007 2 899 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 358 353 366 358 398 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 118 174 171 161 155 166 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 125 120 110
Omsättning 0 0 0 1 112 1 727 1 670 1 863 1 883 1 854 1 792
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 112 1 727 1 641 1 863 1 883 1 854 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 332 542 530 532 523 586 572
Rörelseresultat, EBITDA -19 -26 -30 316 719 647 775 732 640 556
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -35,61% 5,24% -11,92% -1,06% 1,56% 3,46% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 9,82% 15,99% 15,56% 22,11% 23,64% 28,18% 25,79%
Vinstmarginal -% -% -% 32,73% 36,88% 35,65% 39,56% 37,76% 44,07% 30,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 227,16% 136,07% 139,85% 120,08% 106,16% 105,99% 94,08%
Soliditet 96,87% 98,59% 98,80% 94,16% 84,86% 82,68% 84,58% 82,17% 72,61% 77,29%
Kassalikviditet 3 538,57% 10 204,35% 11 538,10% 1 408,81% 631,67% 686,96% 635,17% 555,35% 492,22% 594,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...