Visa allt om Miamedica AB
Visa allt om Miamedica AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 7 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -12 -12 -66 -163 -189 -209 -182 -173 -195
Resultat efter finansnetto 25 7 7 7 -86 -209 31 -359 -70 -145
Årets resultat 25 7 7 7 -86 -67 177 -229 -11 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 623 600 600 600 600 669 793 1 417 1 541 1 662
Omsättningstillgångar 1 030 2 034 2 016 2 000 1 971 2 785 2 820 2 163 2 372 2 682
Tillgångar 2 652 2 634 2 616 2 600 2 571 3 454 3 613 3 580 3 913 4 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 455 2 429 2 423 2 416 2 409 3 295 3 362 3 185 3 414 3 462
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 142 288 418 476
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 204 194 184 162 160 110 108 82 405
Skulder och eget kapital 2 652 2 634 2 616 2 600 2 571 3 454 3 613 3 580 3 913 4 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Omsättning 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 -12 -12 -66 -163 -189 -209 -182 -168 -187
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,57% 92,22% 92,62% 92,92% 93,70% 95,40% 95,95% 94,76% 94,94% 87,61%
Kassalikviditet 520,20% 997,06% 1 039,18% 1 086,96% 1 216,67% 1 740,62% 2 563,64% 2 002,78% 2 892,68% 662,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...