Visa allt om Stureplans tandläkarpraktik Aktiebolag
Visa allt om Stureplans tandläkarpraktik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 786 3 021 3 236 2 370 - 3 275 3 562 3 493 2 579 3 045
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 460 1 492 824 - 1 274 1 377 1 369 672 606
Resultat efter finansnetto 123 459 1 504 882 - 1 354 1 416 1 519 758 657
Årets resultat 312 496 799 579 - 907 884 806 485 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 045 11 608 8 917 5 816 - 211 298 247 327 727
Omsättningstillgångar 311 361 287 2 991 - 6 900 6 024 4 998 4 162 3 354
Tillgångar 13 356 11 969 9 204 8 807 - 7 111 6 322 5 245 4 490 4 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 094 6 781 6 440 5 791 - 5 114 4 310 3 566 3 060 2 775
Obeskattade reserver 1 430 1 710 1 898 1 682 - 1 823 1 742 1 538 1 150 1 076
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 424 3 107 588 1 153 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 408 371 278 181 - 173 270 142 279 230
Skulder och eget kapital 13 356 11 969 9 204 8 807 - 7 111 6 322 5 245 4 490 4 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 472 472 472 396 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 432 358 376 323 - 181 189 139 162 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 124 132 111 - 216 218 214 180 163
Utdelning till aktieägare 0 0 156 150 - 127 127 140 300 200
Omsättning 3 786 3 021 3 236 2 370 - 3 275 3 566 3 493 2 579 3 045
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 893 1 511 1 618 1 185 - 1 638 1 781 1 747 1 290 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 242 226 197 - 416 444 417 359 370
Rörelseresultat, EBITDA 1 950 1 526 1 516 903 - 1 361 1 495 1 494 784 715
Nettoomsättningförändring 25,32% -6,64% 36,54% -% -% -8,06% 1,98% 35,44% -15,30% -%
Du Pont-modellen 0,92% 3,84% 16,35% 10,00% -% 19,05% 22,40% 28,96% 16,88% 16,15%
Vinstmarginal 3,25% 15,23% 46,51% 37,17% -% 41,37% 39,75% 43,49% 29,39% 21,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 83,35% 84,21% 91,10% -% 93,25% 94,97% 95,48% 95,27% 89,39%
Rörelsekapital/omsättning -2,56% -0,33% 0,28% 118,57% -% 205,40% 161,54% 139,02% 150,56% 102,59%
Soliditet 61,47% 67,80% 86,05% 79,83% -% 90,81% 88,48% 89,10% 86,59% 86,98%
Kassalikviditet 76,23% 97,30% 103,24% 1 652,49% -% 3 988,44% 2 231,11% 3 519,72% 1 491,76% 1 458,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...