Visa allt om RABIMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning - 112 264 560 539 346 223 633 533 467
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -127 -56 168 189 71 -115 50 13 37
Resultat efter finansnetto - -126 -53 169 190 71 -113 56 12 38
Årets resultat - -83 5 92 104 44 -19 24 15 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 200 19 10 13 5 19 303 109 136
Omsättningstillgångar - 33 325 514 415 363 273 117 290 347
Tillgångar - 233 344 524 428 369 292 420 399 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 169 252 307 276 299 255 274 250 324
Obeskattade reserver - 0 43 106 63 15 0 94 74 85
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 25 49 111 90 55 37 52 75 73
Skulder och eget kapital - 233 344 524 428 369 292 420 399 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 9 40 0 8 40 23 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 5 11 10 15 6 15 35 31 19
Utdelning till aktieägare - 0 0 60 60 127 0 0 0 0
Omsättning - 112 264 560 539 346 223 633 533 467
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 112 264 560 539 346 223 633 533 467
Personalkostnader per anställd (tkr) - 9 34 22 81 3 11 93 75 22
Rörelseresultat, EBITDA - -119 -52 171 195 84 -58 108 64 84
Nettoomsättningförändring -% -57,58% -52,86% 3,90% 55,78% 55,16% -64,77% 18,76% 14,13% -%
Du Pont-modellen -% -53,65% -15,12% 32,44% 44,63% 19,24% -38,70% 13,57% 3,51% 7,68%
Vinstmarginal -% -111,61% -19,70% 30,36% 35,44% 20,52% -50,67% 9,00% 2,63% 7,92%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 7,14% 104,55% 71,96% 60,30% 89,02% 105,83% 10,27% 40,34% 58,67%
Soliditet -% 72,53% 82,47% 73,50% 75,33% 84,03% 87,33% 81,35% 76,01% 79,92%
Kassalikviditet -% 132,00% 663,27% 463,06% 461,11% 660,00% 737,84% 225,00% 386,67% 475,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...