Visa allt om AB Joacim Westrin
Visa allt om AB Joacim Westrin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 200 4 480 4 927 5 061 5 331 5 093 5 132 4 442 4 607 4 913
Övrig omsättning 313 312 309 310 308 237 116 96 148 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -134 -133 17 127 -44 221 -144 -9 115
Resultat efter finansnetto -99 -200 -196 -21 80 -58 160 -283 -113 93
Årets resultat -99 -200 -196 -21 80 -58 160 -283 -113 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 12 20 28 36 4 14 33 63
Omsättningstillgångar 1 704 1 888 1 893 2 084 2 120 1 913 2 016 2 165 2 304 2 097
Tillgångar 1 704 1 892 1 905 2 104 2 148 1 949 2 020 2 179 2 337 2 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 472 672 868 889 809 867 707 990 1 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 379 457 297 359 423 264 226 267 212 169
Kortfristiga skulder 952 963 936 877 836 876 927 1 205 1 135 888
Skulder och eget kapital 1 704 1 892 1 905 2 104 2 148 1 949 2 020 2 179 2 337 2 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 405 360 332 360 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 023 1 078 1 061 1 046 1 031 540 388 327 367 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 393 400 395 385 343 279 215 219 257 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 513 4 792 5 236 5 371 5 639 5 330 5 248 4 538 4 755 4 913
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 400 1 493 1 642 1 687 1 777 1 698 1 711 1 481 1 536 1 638
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 496 487 481 465 409 322 294 329 305
Rörelseresultat, EBITDA -46 -126 -125 25 135 -36 231 -124 16 146
Nettoomsättningförändring -6,25% -9,07% -2,65% -5,06% 4,67% -0,76% 15,53% -3,58% -6,23% -%
Du Pont-modellen -1,12% -6,98% -6,51% 1,47% 6,15% -0,87% 12,13% -5,69% -0,26% 5,42%
Vinstmarginal -0,45% -2,95% -2,52% 0,61% 2,48% -0,33% 4,77% -2,79% -0,13% 2,38%
Bruttovinstmarginal 38,26% 36,45% 34,99% 36,91% 35,79% 33,14% 32,52% 28,84% 32,02% 34,44%
Rörelsekapital/omsättning 17,90% 20,65% 19,42% 23,85% 24,09% 20,36% 21,22% 21,61% 25,37% 24,61%
Soliditet 21,89% 24,95% 35,28% 41,25% 41,39% 41,51% 42,92% 32,45% 42,36% 51,06%
Kassalikviditet 53,05% 65,01% 61,54% 73,66% 92,70% 66,78% 70,55% 67,55% 72,16% 74,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...