Visa allt om Henriksson Logistics Umeå AB
Visa allt om Henriksson Logistics Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 314 8 156 8 736 10 385 7 580 6 051 10 870 7 305 6 708 11 691
Övrig omsättning 380 - 214 - - 93 613 - 86 554
Rörelseresultat (EBIT) -737 -375 819 750 564 314 1 631 728 220 696
Resultat efter finansnetto -814 -533 676 568 389 248 1 585 987 109 605
Årets resultat 3 29 276 206 175 149 808 871 463 314
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 444 6 180 7 353 5 156 5 813 3 507 3 241 2 304 2 325 2 650
Omsättningstillgångar 2 614 2 572 3 276 2 946 3 001 2 673 2 678 1 824 1 530 2 339
Tillgångar 8 059 8 752 10 629 8 102 8 814 6 181 5 919 4 128 3 855 4 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 837 1 834 1 805 1 530 1 324 1 149 1 000 992 121 -342
Obeskattade reserver 1 800 1 740 2 311 1 991 1 703 1 551 1 486 986 1 083 1 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 537 2 416 3 982 2 081 3 413 1 962 1 883 711 1 333 1 507
Kortfristiga skulder 2 885 2 763 2 531 2 501 2 373 1 519 1 549 1 439 1 318 2 207
Skulder och eget kapital 8 059 8 752 10 629 8 102 8 814 6 181 5 919 4 128 3 855 4 989
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 113 293 0 155 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 161 3 035 2 820 3 570 2 698 1 772 2 818 2 110 2 000 3 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 081 960 977 948 726 665 1 101 756 833 1 638
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0
Omsättning 7 694 8 156 8 950 10 385 7 580 6 144 11 483 7 305 6 794 12 245
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 12 9 7 7 7 7 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 914 906 971 865 842 864 1 553 1 044 958 835
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 462 447 390 391 380 612 415 439 428
Rörelseresultat, EBITDA 378 793 1 750 1 548 1 144 703 2 162 1 065 565 931
Nettoomsättningförändring -10,32% -6,64% -15,88% 37,01% 25,27% -44,33% -% 8,90% -42,62% -%
Du Pont-modellen -9,12% -4,26% 7,72% 9,27% 6,40% 5,87% 29,09% 26,65% 6,38% 14,15%
Vinstmarginal -10,05% -4,57% 9,40% 7,23% 7,44% 6,00% 15,84% 15,06% 3,67% 6,04%
Bruttovinstmarginal 65,20% 64,19% 66,60% 62,39% 66,37% 61,36% 64,76% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,71% -2,34% 8,53% 4,29% 8,28% 19,07% 10,39% 5,27% 3,16% 1,13%
Soliditet 40,22% 36,46% 33,94% 37,00% 29,26% 37,08% 35,40% 41,23% 23,37% 16,48%
Kassalikviditet 90,61% 93,09% 129,44% 117,79% 126,46% 175,97% 172,89% 126,75% 116,08% 105,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...