Visa allt om Henriksson Logistics Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 8 156 8 736 10 385 7 580 6 051 10 870 7 305 6 708 11 691 10 050
Övrig omsättning - 214 - - 93 613 - 86 554 284
Rörelseresultat (EBIT) -375 819 750 564 314 1 631 728 220 696 153
Resultat efter finansnetto -533 676 568 389 248 1 585 987 109 605 -9
Årets resultat 29 276 206 175 149 808 871 463 314 57
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 180 7 353 5 156 5 813 3 507 3 241 2 304 2 325 2 650 3 436
Omsättningstillgångar 2 572 3 276 2 946 3 001 2 673 2 678 1 824 1 530 2 339 2 433
Tillgångar 8 752 10 629 8 102 8 814 6 181 5 919 4 128 3 855 4 989 5 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 834 1 805 1 530 1 324 1 149 1 000 992 121 -342 -656
Obeskattade reserver 1 740 2 311 1 991 1 703 1 551 1 486 986 1 083 1 617 1 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 416 3 982 2 081 3 413 1 962 1 883 711 1 333 1 507 1 325
Kortfristiga skulder 2 763 2 531 2 501 2 373 1 519 1 549 1 439 1 318 2 207 3 741
Skulder och eget kapital 8 752 10 629 8 102 8 814 6 181 5 919 4 128 3 855 4 989 5 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 113 293 0 155 448 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 035 2 820 3 570 2 698 1 772 2 818 2 110 2 000 3 810 3 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 960 977 948 726 665 1 101 756 833 1 638 1 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Omsättning 8 156 8 950 10 385 7 580 6 144 11 483 7 305 6 794 12 245 10 334
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 12 9 7 7 7 7 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 906 971 865 842 864 1 553 1 044 958 835 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 447 390 391 380 612 415 439 428 379
Rörelseresultat, EBITDA 793 1 750 1 548 1 144 703 2 162 1 065 565 931 595
Nettoomsättningförändring -6,64% -15,88% 37,01% 25,27% -44,33% -% 8,90% -42,62% 16,33% -%
Du Pont-modellen -4,26% 7,72% 9,27% 6,40% 5,87% 29,09% 26,65% 6,38% 14,15% 2,61%
Vinstmarginal -4,57% 9,40% 7,23% 7,44% 6,00% 15,84% 15,06% 3,67% 6,04% 1,52%
Bruttovinstmarginal 64,19% 66,60% 62,39% 66,37% 61,36% 64,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,34% 8,53% 4,29% 8,28% 19,07% 10,39% 5,27% 3,16% 1,13% -13,01%
Soliditet 36,46% 33,94% 37,00% 29,26% 37,08% 35,40% 41,23% 23,37% 16,48% 6,72%
Kassalikviditet 93,09% 129,44% 117,79% 126,46% 175,97% 172,89% 126,75% 116,08% 105,98% 65,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...