Visa allt om Forty-Two InfoDev Aktiebolag
Visa allt om Forty-Two InfoDev Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 46 9 62
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -2 -10 -14 -14 -13 -22 9 -19 -6
Resultat efter finansnetto 219 5 -4 -8 -8 -9 -19 -7 -13 -3
Årets resultat 219 5 -4 -8 -8 -1 1 1 -3 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 1 2 3 7 6 9 15 7 20
Omsättningstillgångar 521 285 279 273 266 259 305 302 263 298
Tillgångar 542 286 281 275 273 265 315 316 270 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 203 198 202 210 217 227 226 225 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 28 36 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 83 83 73 63 48 80 62 9 44
Skulder och eget kapital 542 286 281 275 273 265 315 316 270 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 46 9 62
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -1 -9 -10 -10 -10 -17 17 -6 12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 411,11% -85,48% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 5,38% -4,81% -0,94%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 36,96% -144,44% -4,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 521,74% 2 822,22% 409,68%
Soliditet 77,86% 70,98% 70,46% 73,45% 76,92% 81,89% 73,94% 77,90% 92,93% 82,11%
Kassalikviditet 434,17% 343,37% 336,14% 373,97% 422,22% 539,58% 381,25% 487,10% 2 922,22% 677,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...