Visa allt om Keynote Media Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 1 014 1 595 1 460 2 288 2 702 2 272 0 0 0 0
Övrig omsättning 578 2 071 3 970 4 184 4 045 - 389 225 111 -
Rörelseresultat (EBIT) 410 -3 520 -916 -3 227 -8 533 -5 639 -4 801 -5 750 -15 542 -6 297
Resultat efter finansnetto 410 -185 -32 289 -30 499 -8 012 -12 486 -4 597 -17 707 -25 931 -6 321
Årets resultat 410 -185 -32 289 -30 499 -8 012 -12 486 -4 597 -17 707 -25 931 -6 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 1 029 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 085 4 085 15 623 57 751 73 771 68 271 25 889 12 464 22 468 10 058
Omsättningstillgångar 1 258 1 346 3 064 14 923 7 318 5 959 10 009 8 942 5 516 5 051
Tillgångar 5 343 5 430 18 687 72 674 81 089 74 230 36 927 21 406 27 984 15 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 288 878 1 063 28 382 58 881 66 731 35 192 20 840 26 296 13 010
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 6 257 7 367 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 054 4 552 17 624 38 035 14 841 7 499 1 735 566 1 688 2 099
Skulder och eget kapital 5 343 5 430 18 687 72 674 81 089 74 230 36 927 21 406 27 984 15 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 990 721 953 869 0 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 512 761 553 1 297 1 350 1 055 470 436 5 057 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 184 260 168 606 1 258 719 962 451 1 772 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 592 3 666 5 430 6 472 6 747 2 272 389 225 111 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 3 2 2 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 507 798 730 763 676 757 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 518 565 690 966 904 1 186 956 2 276 1 544
Rörelseresultat, EBITDA 410 -3 520 -916 -3 225 -8 525 -5 602 -4 764 -5 705 -15 478 -6 286
Nettoomsättningförändring -36,43% 9,25% -36,19% -15,32% 18,93% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,69% -2,62% -152,27% -39,84% -9,23% -16,80% -% -% -% -%
Vinstmarginal 40,53% -8,90% -1 948,97% -1 265,34% -276,87% -549,03% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 92,80% 78,81% -50,82% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -275,74% -201,00% -997,26% -1 010,14% -278,42% -67,78% -% -% -% -%
Soliditet 24,11% 16,17% 5,69% 39,05% 72,61% 89,90% 95,30% 97,36% 93,97% 86,11%
Kassalikviditet 31,03% 29,57% 17,39% 39,23% 49,31% 79,46% 576,89% 1 579,86% 326,78% 240,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...