Visa allt om Reimersholme Konsult AB
Visa allt om Reimersholme Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 411 529 491 343 346 414 646 1 030 1 036 666
Övrig omsättning 4 70 - - - - - - 17 573
Rörelseresultat (EBIT) 58 95 99 94 46 -43 -52 165 158 707
Resultat efter finansnetto 25 95 99 93 39 -27 2 97 124 708
Årets resultat 15 55 54 54 25 12 45 17 51 663
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 421 200 200 28 84 140 199 261 69
Omsättningstillgångar 394 275 369 275 727 795 891 1 066 1 132 1 215
Tillgångar 560 696 569 475 755 879 1 031 1 265 1 393 1 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 424 368 314 560 535 523 578 698 846
Obeskattade reserver 87 81 57 33 10 0 39 83 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 192 144 127 185 343 469 604 655 437
Skulder och eget kapital 560 696 569 475 755 879 1 031 1 265 1 393 1 284
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 2 4 2 77 66 99 213 340 386 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 119 141 75 0 0 0 0 16 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 34 19 12 33 89 150 191 197 125
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 300 0 0 100 137 200
Omsättning 415 599 491 343 346 414 646 1 030 1 053 1 239
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 411 529 491 343 346 414 646 1 030 1 036 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 205 112 93 100 209 384 579 616 368
Rörelseresultat, EBITDA 113 150 99 122 102 13 7 227 186 734
Nettoomsättningförändring -22,31% 7,74% 43,15% -0,87% -16,43% -35,91% -37,28% -0,58% 55,56% -%
Du Pont-modellen 10,36% 13,65% 17,57% 19,79% 6,09% -3,07% 0,10% 13,28% 11,56% 55,14%
Vinstmarginal 14,11% 17,96% 20,37% 27,41% 13,29% -6,52% 0,15% 16,31% 15,54% 106,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,02% 15,69% 45,82% 43,15% 156,65% 109,18% 65,33% 44,85% 46,04% 116,82%
Soliditet 72,65% 70,00% 72,49% 71,23% 75,15% 60,86% 53,52% 50,42% 52,18% 65,89%
Kassalikviditet 291,85% 143,23% 256,25% 216,54% 392,97% 231,78% 189,98% 176,49% 172,82% 278,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...