Visa allt om Tomten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 283 576 0 223 1 667 1 510 1 520
Övrig omsättning 77 - - - - - - 355 - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 -10 -17 48 96 -2 169 645 270 228
Resultat efter finansnetto 76 272 -13 47 103 -6 185 706 294 238
Årets resultat 71 262 50 58 107 14 100 380 162 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 523 527 531 515 640 6 14 22
Omsättningstillgångar 2 054 2 150 1 381 1 405 1 559 1 232 1 329 1 962 1 120 921
Tillgångar 2 054 2 154 1 904 1 931 2 090 1 747 1 969 1 968 1 134 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 831 1 760 1 498 1 447 1 389 1 282 1 268 1 169 789 627
Obeskattade reserver 211 227 292 370 404 449 479 433 258 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 168 115 114 297 15 222 367 88 124
Skulder och eget kapital 2 054 2 154 1 904 1 931 2 090 1 747 1 969 1 968 1 134 943
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 231 185 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 81 52 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 0 0 283 576 0 223 2 022 1 510 1 520
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 667 1 510 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 312 237 186
Rörelseresultat, EBITDA 77 -6 -13 52 100 -2 175 652 277 235
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,87% -% -100,00% -86,62% 10,40% -0,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 2,80% 5,17% -% 9,45% 36,03% 26,28% 25,24%
Vinstmarginal -% -% -% 19,08% 18,75% -% 83,41% 42,53% 19,74% 15,66%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 64,66% 61,63% -% 89,69% 45,89% 52,25% 46,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 456,18% 219,10% -% 496,41% 95,68% 68,34% 52,43%
Soliditet 97,16% 89,93% 90,64% 89,06% 80,71% 92,32% 82,33% 75,24% 85,96% 81,15%
Kassalikviditet 17 116,67% 1 279,76% 1 200,87% 1 232,46% 519,87% 8 213,33% 598,65% 534,60% 1 200,00% 648,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...