Visa allt om Johan Tärnström Golf Aktiebolag
Visa allt om Johan Tärnström Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 975 1 845 1 514 718 835 1 914 2 215 2 694 2 513 1 934
Övrig omsättning 15 - 1 15 38 - - - 105 -
Rörelseresultat (EBIT) 11 247 157 -53 -88 -115 16 48 42 36
Resultat efter finansnetto 9 239 149 -70 -103 -130 3 42 35 22
Årets resultat 7 223 149 -70 -103 -130 2 27 35 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 49 68 11 11 22 28 26 4 8
Omsättningstillgångar 271 453 296 196 159 340 605 505 419 430
Tillgångar 306 502 364 207 187 362 633 531 423 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 357 135 -114 -44 60 190 187 190 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 16 20 36 52 68
Kortfristiga skulder 42 144 230 321 231 287 423 307 180 214
Skulder och eget kapital 306 502 364 207 187 362 633 531 423 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 236 - 198 334 358 176 242 253 220 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 18 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 211 - 0 0 122 83 178 198 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 74 66 62 105 105 87 99 137 123 87
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 990 1 845 1 515 733 873 1 914 2 215 2 694 2 618 1 934
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 1 845 1 514 718 835 957 1 108 1 347 1 257 967
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 279 270 444 449 207 224 291 284 205
Rörelseresultat, EBITDA 25 261 164 -53 -88 -109 24 56 46 51
Nettoomsättningförändring -47,15% 21,86% 110,86% -14,01% -56,37% -13,59% -17,78% 7,20% 29,94% -%
Du Pont-modellen 3,59% 49,20% 43,13% -24,15% -45,99% -31,77% 2,69% 9,23% 10,17% 8,22%
Vinstmarginal 1,13% 13,39% 10,37% -6,96% -10,30% -6,01% 0,77% 1,82% 1,71% 1,86%
Bruttovinstmarginal 55,90% 47,75% 45,31% 88,72% 68,86% 31,03% 32,69% 36,56% 30,60% 34,44%
Rörelsekapital/omsättning 23,49% 16,75% 4,36% -17,41% -8,62% 2,77% 8,22% 7,35% 9,51% 11,17%
Soliditet 86,27% 71,12% 37,09% -55,07% -23,53% 16,57% 30,02% 35,22% 44,92% 35,39%
Kassalikviditet 645,24% 166,67% 44,78% 61,06% 68,83% 53,31% 42,32% 48,53% 95,00% 42,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...