Visa allt om ENIAB i Bollnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 71 13 146 78 26 59 36 275 106 90
Övrig omsättning - - - - 80 - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -557 -651 -661 -426 -275 -477 -476 -257 -346 -294
Resultat efter finansnetto 275 250 170 60 144 106 34 170 127 235
Årets resultat 243 212 125 0 111 206 69 109 113 156
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 124 142 36 1 297 1 294 1 301 1 527 1 449 1 592 1 358
Omsättningstillgångar 1 047 1 923 1 914 505 458 348 657 756 458 619
Tillgångar 2 172 2 065 1 950 1 803 1 752 1 648 2 184 2 206 2 050 1 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 002 1 760 1 548 1 424 1 424 1 313 1 751 1 682 1 573 1 460
Obeskattade reserver 121 157 157 132 103 106 261 332 341 357
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 149 245 248 225 230 173 192 136 160
Skulder och eget kapital 2 172 2 065 1 950 1 803 1 752 1 648 2 184 2 206 2 050 1 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 108 96 33 103 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 88 - - -
Löner till övriga anställda 43 148 152 146 109 39 52 62 74 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 90 91 88 76 103 70 62 83 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 644 0 0 0
Omsättning 71 13 146 78 106 59 36 275 106 95
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 71 13 73 78 26 59 36 275 53 90
Personalkostnader per anställd (tkr) 168 304 148 302 234 266 234 178 135 161
Rörelseresultat, EBITDA -557 -651 -661 -426 -268 -428 -416 -198 -289 -238
Nettoomsättningförändring 446,15% -91,10% 87,18% 200,00% -55,93% 63,89% -86,91% 159,43% 17,78% -%
Du Pont-modellen 12,94% 12,35% 8,97% 3,61% 8,50% 6,80% 3,11% 10,24% 6,29% 12,85%
Vinstmarginal 395,77% 1 961,54% 119,86% 83,33% 573,08% 189,83% 188,89% 82,18% 121,70% 282,22%
Bruttovinstmarginal 12,68% 0,00% -1,37% 5,13% 46,15% 16,95% 25,00% 30,18% 58,49% 7,78%
Rörelsekapital/omsättning 1 405,63% 13 646,15% 1 143,15% 329,49% 896,15% 200,00% 1 344,44% 205,09% 303,77% 510,00%
Soliditet 96,52% 91,16% 85,32% 84,38% 85,61% 84,41% 88,78% 87,08% 88,71% 86,85%
Kassalikviditet 2 136,73% 1 290,60% 781,22% 203,63% 203,56% 151,30% 379,77% 393,75% 336,76% 386,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...