Visa allt om IOS AB
Visa allt om IOS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 788 14 823 14 677 15 030 14 099 11 673 11 255 8 963 6 824 5 651
Övrig omsättning 479 320 78 299 - 352 649 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 885 1 970 439 798 2 101 781 552 81 394 -410
Resultat efter finansnetto 1 828 1 948 393 722 2 086 751 541 77 391 -409
Årets resultat 998 1 122 303 409 1 092 331 281 27 282 -250
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 517 1 093 1 376 1 973 2 898 687 374 159 225 310
Omsättningstillgångar 7 574 4 858 3 965 4 024 3 449 2 753 2 773 1 291 1 156 948
Tillgångar 9 091 5 951 5 340 5 997 6 347 3 440 3 147 1 450 1 381 1 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 435 1 437 2 815 2 512 2 103 1 012 693 412 385 103
Obeskattade reserver 2 147 1 647 1 150 1 153 1 016 460 231 86 59 0
Avsättningar (tkr) 330 330 330 330 308 165 360 0 0 0
Långfristiga skulder 280 1 000 0 63 1 127 640 396 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 898 1 537 1 046 1 939 1 793 1 164 1 467 952 936 1 155
Skulder och eget kapital 9 091 5 951 5 340 5 997 6 347 3 440 3 147 1 450 1 381 1 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 029 1 004 993 561 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 750 3 391 3 761 4 369 2 758 376 431 220 662 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 500 1 025 1 116 1 284 942 446 493 441 364 332
Utdelning till aktieägare 2 066 0 2 500 0 0 0 12 0 0 0
Omsättning 17 267 15 143 14 755 15 329 14 099 12 025 11 904 8 963 6 824 5 651
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 13 11 9 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 119 1 140 1 129 1 366 1 567 1 946 1 876 1 494 1 137 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 347 380 523 419 314 330 279 271 285
Rörelseresultat, EBITDA 2 523 2 861 1 581 1 783 2 845 806 781 229 556 -263
Nettoomsättningförändring 13,26% 0,99% -2,35% 6,60% 20,78% 3,71% 25,57% 31,35% 20,76% -%
Du Pont-modellen 20,73% 33,10% 8,22% 13,31% 33,12% 22,70% 17,76% 5,79% 29,11% -32,51%
Vinstmarginal 11,23% 13,29% 2,99% 5,31% 14,91% 6,69% 4,97% 0,94% 5,89% -7,24%
Bruttovinstmarginal 82,77% 83,01% 80,12% 80,89% 79,54% 65,39% 77,15% 75,81% 81,05% 74,77%
Rörelsekapital/omsättning 21,90% 22,40% 19,89% 13,87% 11,75% 13,61% 11,60% 3,78% 3,22% -3,66%
Soliditet 45,21% 45,73% 69,51% 56,06% 44,93% 39,27% 27,43% 32,68% 30,95% 8,19%
Kassalikviditet 192,36% 306,38% 363,67% 199,95% 183,83% 220,96% 180,10% 132,04% 119,44% 77,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...