Visa allt om Redovisningstjänst i Falun Aktiebolag
Visa allt om Redovisningstjänst i Falun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 296 562 559 550 691 536 652 613 610 544
Övrig omsättning - - - - - 14 - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 59 160 75 88 146 46 25 13 22 -72
Resultat efter finansnetto 59 166 78 103 148 40 15 45 64 10
Årets resultat 65 98 44 54 80 28 24 23 44 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 167 183 183 176 178 182 212 141 243
Omsättningstillgångar 507 473 445 387 332 264 322 290 294 119
Tillgångar 674 640 628 570 508 441 504 502 435 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 411 314 270 315 236 208 184 211 207
Obeskattade reserver 100 124 85 65 38 0 0 20 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 104 230 235 154 206 297 298 214 147
Skulder och eget kapital 674 640 628 570 508 441 504 502 435 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 256 300 234 302 275 290 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 220 273 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 38 95 124 118 154 143 189 185 185 178
Utdelning till aktieägare 150 100 0 0 100 0 0 0 50 40
Omsättning 296 562 559 550 691 550 652 613 643 544
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 296 562 559 550 691 536 652 613 610 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 203 337 411 387 467 385 501 472 489 501
Rörelseresultat, EBITDA 59 160 75 91 149 51 32 20 25 -69
Nettoomsättningförändring -47,33% 0,54% 1,64% -20,41% 28,92% -17,79% 6,36% 0,49% 12,13% -%
Du Pont-modellen 8,90% 26,72% 12,42% 18,07% 29,13% 10,88% 5,75% 9,96% 15,40% 2,76%
Vinstmarginal 20,27% 30,43% 13,95% 18,73% 21,42% 8,96% 4,45% 8,16% 10,98% 1,84%
Bruttovinstmarginal 96,96% 97,51% 99,28% 99,09% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 138,51% 65,66% 38,46% 27,64% 25,76% 10,82% 3,83% -1,31% 13,11% -5,15%
Soliditet 82,34% 79,33% 60,56% 55,77% 67,52% 53,51% 41,27% 39,52% 50,16% 59,17%
Kassalikviditet 522,68% 454,81% 193,48% 164,68% 215,58% 128,16% 108,42% 97,32% 137,38% 80,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...