Visa allt om Sport & Teknik i Kalmar Aktiebolag
Visa allt om Sport & Teknik i Kalmar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 77 50 69 65 44 49 26 23 32 169
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 1 1 2 5 22 2 -6 -21 19
Resultat efter finansnetto 33 0 0 1 4 21 1 -7 -21 18
Årets resultat 25 0 0 1 4 21 1 -7 -21 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9
Omsättningstillgångar 140 119 121 103 117 100 76 73 79 96
Tillgångar 140 119 121 103 117 100 76 75 84 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 101 101 101 99 95 74 72 80 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 18 20 2 17 4 2 2 4 3
Skulder och eget kapital 140 119 121 103 117 100 76 75 84 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 50 69 65 44 49 26 23 32 169
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 33 1 1 2 5 22 4 -4 -17 24
Nettoomsättningförändring 54,00% -27,54% 6,15% 47,73% -10,20% 88,46% 13,04% -28,12% -81,07% -%
Du Pont-modellen 23,57% 0,84% 0,83% 1,94% 4,27% 22,00% 2,63% -8,00% -25,00% 18,27%
Vinstmarginal 42,86% 2,00% 1,45% 3,08% 11,36% 44,90% 7,69% -26,09% -65,62% 11,24%
Bruttovinstmarginal 80,52% 72,00% 66,67% 50,77% 79,55% 83,67% 65,38% 91,30% 84,38% 45,56%
Rörelsekapital/omsättning 164,94% 202,00% 146,38% 155,38% 227,27% 195,92% 284,62% 308,70% 234,38% 55,03%
Soliditet 90,00% 84,87% 83,47% 98,06% 84,62% 95,00% 97,37% 96,00% 95,24% 96,15%
Kassalikviditet 1 061,54% 594,44% 485,00% 2 800,00% 294,12% 825,00% 450,00% 300,00% 300,00% 966,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...