Visa allt om Jord och Berg i Trestad AB
Visa allt om Jord och Berg i Trestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 437 546 281 329 707 801 729 410 0 58
Övrig omsättning - 1 - 59 - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 60 -32 -19 -35 -8 7 34 54 -37 0
Resultat efter finansnetto 56 -33 -19 -44 -13 8 20 54 -37 0
Årets resultat 56 -33 -19 -34 1 3 0 54 -39 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 57 95 133 216 134 176 0 25 49
Omsättningstillgångar 181 92 107 84 210 386 318 258 25 39
Tillgångar 200 149 202 217 426 520 494 258 50 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 15 48 67 101 100 97 97 42 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 10 25 20 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 134 154 150 316 396 368 161 7 7
Skulder och eget kapital 200 149 202 217 426 520 494 258 50 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 6 40 51 63 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 44 36 0 0 0 13 60 75 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 26 0 0 0 17 30 38 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 437 547 281 388 707 801 729 410 2 58
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 546 281 329 707 401 365 205 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 63 70 1 - 9 30 70 88 - -
Rörelseresultat, EBITDA 98 6 19 -3 60 49 70 54 -13 21
Nettoomsättningförändring -19,96% 94,31% -14,59% -53,47% -11,74% 9,88% 77,80% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 30,00% -21,48% -9,41% -15,67% -0,70% 5,19% 7,29% 21,32% -% 0,00%
Vinstmarginal 13,73% -5,86% -6,76% -10,33% -0,42% 3,37% 4,94% 13,41% -% 0,00%
Bruttovinstmarginal 57,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 86,21%
Rörelsekapital/omsättning 12,13% -7,69% -16,73% -20,06% -14,99% -1,25% -6,86% 23,66% -% 55,17%
Soliditet 35,50% 10,07% 23,76% 30,88% 25,44% 22,77% 22,55% 37,60% 84,00% 92,05%
Kassalikviditet 141,41% 68,66% 69,48% 56,00% 66,46% 97,47% 86,41% 160,25% 357,14% 557,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...