Visa allt om EGE - Specialsensorer AB
Visa allt om EGE - Specialsensorer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 467 1 596 1 834 1 729 2 057 1 927 2 172 3 477 6 753 5 772
Övrig omsättning 222 - - 8 - 4 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 319 431 347 586 402 293 435 227 483
Resultat efter finansnetto 317 580 305 321 693 382 515 885 458 616
Årets resultat 248 453 238 236 511 281 482 636 322 326
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 283 297 311 2 085 6 288 6 302 2 128 2 144 2 160
Omsättningstillgångar 12 207 11 933 11 032 10 792 8 880 4 059 3 794 7 594 7 473 8 164
Tillgångar 12 207 12 216 11 329 11 103 10 965 10 346 10 096 9 722 9 617 10 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 123 11 875 11 188 10 949 10 713 10 202 9 921 9 438 8 802 8 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 341 141 153 252 144 175 143 674 1 705
Skulder och eget kapital 12 207 12 216 11 329 11 103 10 965 10 346 10 096 9 722 9 617 10 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 361 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 107 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 689 1 596 1 834 1 737 2 057 1 931 2 183 3 477 6 753 5 772
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 377 2 886
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 240 298
Rörelseresultat, EBITDA 494 333 445 361 600 416 293 451 243 499
Nettoomsättningförändring -8,08% -12,98% 6,07% -15,95% 6,75% -11,28% -37,53% -48,51% 17,00% -%
Du Pont-modellen 4,05% 4,75% 4,02% 3,95% 8,21% 6,64% 5,12% 10,38% 4,82% 6,19%
Vinstmarginal 33,67% 36,34% 24,81% 25,39% 43,75% 35,65% 23,80% 29,02% 6,87% 11,07%
Bruttovinstmarginal 28,77% 32,39% 32,82% 30,42% 34,66% 30,36% 18,78% 27,41% 19,95% 28,01%
Rörelsekapital/omsättning 826,31% 726,32% 593,84% 615,33% 419,45% 203,17% 166,62% 214,29% 100,68% 111,90%
Soliditet 99,31% 97,21% 98,76% 98,61% 97,70% 98,61% 98,27% 98,12% 92,57% 83,11%
Kassalikviditet 14 361,18% 3 499,41% 7 824,11% 7 053,59% 3 523,81% 2 818,75% 2 168,00% 5 310,49% 1 108,75% 478,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...