Visa allt om Skabersjö Institut för Korttidsterapi AB
Visa allt om Skabersjö Institut för Korttidsterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 549 2 523 2 584 2 501 2 568 4 095 2 611 2 604 2 939 3 261
Övrig omsättning 80 180 12 10 33 437 - 2 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 259 343 336 228 141 1 495 - 929 369 754
Resultat efter finansnetto 234 460 282 73 -164 1 236 - 439 105 593
Årets resultat 68 470 141 92 -145 775 - 63 77 380
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 933 2 756 4 310 4 441 4 675 3 896 4 635 4 346 4 837 2 728
Omsättningstillgångar 2 092 1 839 1 395 1 178 1 155 2 633 2 538 1 852 1 683 3 760
Tillgångar 5 025 4 594 5 705 5 619 5 830 6 530 7 173 6 197 6 520 6 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 533 2 465 1 995 1 854 1 762 2 507 2 432 1 502 1 439 1 512
Obeskattade reserver 525 679 791 706 821 890 662 488 302 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 397 107 150 663 584 1 539 2 390 2 787 2 796
Kortfristiga skulder 1 678 1 053 2 812 2 909 2 584 2 548 2 540 1 817 1 992 1 876
Skulder och eget kapital 5 025 4 594 5 705 5 619 5 830 6 530 7 173 6 197 6 520 6 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 736 744 186 36 434 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 480 - 150 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 811 752 828 221 243 217 252 245 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 286 296 405 426 407 253 243 570 271
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 600 700 0 0 0
Omsättning 2 629 2 703 2 596 2 511 2 601 4 532 2 611 2 606 2 939 3 269
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 841 861 834 856 1 365 870 868 980 1 087
Personalkostnader per anställd (tkr) - 387 375 458 506 489 240 208 441 483
Rörelseresultat, EBITDA 303 372 423 315 228 1 642 - 1 048 491 870
Nettoomsättningförändring 1,03% -2,36% 3,32% -2,61% -37,29% 56,84% 0,27% -11,40% -9,87% -%
Du Pont-modellen 5,21% 10,34% 16,13% 4,11% 2,71% 23,87% -% 17,80% 7,22% 16,82%
Vinstmarginal 10,28% 18,83% 35,60% 9,24% 6,15% 38,07% -% 42,36% 16,03% 33,46%
Bruttovinstmarginal 90,86% 90,53% 88,58% 95,48% 91,47% 82,61% -% 83,45% 83,36% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,24% 31,15% -54,84% -69,21% -55,65% 2,08% -0,08% 1,34% -10,51% 57,77%
Soliditet 58,56% 65,19% 45,78% 42,26% 40,60% 48,44% 40,71% 29,91% 25,41% 26,66%
Kassalikviditet 124,67% 174,64% 49,61% 40,50% 44,70% 103,34% 99,92% 101,93% 84,49% 200,43%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...