Visa allt om Salong du Nord Birgitta Kvist Aktiebolag
Visa allt om Salong du Nord Birgitta Kvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 584 554 619 675 704 654 623 622 628 620
Övrig omsättning - - 7 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 42 26 9 27 12 5 25 15 47
Resultat efter finansnetto 11 42 26 9 27 11 5 25 15 47
Årets resultat 9 33 21 5 18 8 4 18 11 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 29 29 29 29 31 31 32 34 36
Omsättningstillgångar 260 261 209 195 208 214 184 192 178 194
Tillgångar 289 290 238 224 237 245 215 224 212 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 218 185 165 160 141 134 150 152 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 62 73 53 60 77 103 82 75 60 59
Skulder och eget kapital 289 290 238 224 237 245 215 224 212 230
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 278 - 264 326 310 296 276 276 270 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 190 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 143 123 140 151 137 137 130 141 132 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30
Omsättning 584 554 626 675 704 654 623 622 628 620
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 584 554 619 675 704 654 623 622 628 620
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 317 411 480 452 443 419 433 422 357
Rörelseresultat, EBITDA 11 42 26 9 29 13 6 26 17 52
Nettoomsättningförändring 5,42% -10,50% -8,30% -4,12% 7,65% 4,98% 0,16% -0,96% 1,29% -%
Du Pont-modellen 3,81% 14,48% 10,92% 4,02% 11,39% 4,90% 2,33% 11,16% 7,08% 20,43%
Vinstmarginal 1,88% 7,58% 4,20% 1,33% 3,84% 1,83% 0,80% 4,02% 2,39% 7,58%
Bruttovinstmarginal 90,24% 87,18% 88,21% 88,44% 88,49% 87,92% 83,95% 88,59% 84,39% 81,45%
Rörelsekapital/omsättning 33,90% 33,94% 25,20% 20,00% 18,61% 16,97% 16,37% 18,81% 18,79% 21,77%
Soliditet 78,55% 75,17% 77,73% 73,66% 67,51% 57,55% 62,33% 66,96% 71,70% 74,35%
Kassalikviditet 374,19% 324,66% 337,74% 265,00% 215,58% 160,19% 160,98% 173,33% 186,67% 205,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...