Visa allt om Compecti AB
Visa allt om Compecti AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 6 235 272 257 247 32 38 38 35
Övrig omsättning 1 358 231 - - - 509 229 198 193 208
Rörelseresultat (EBIT) 1 323 56 41 63 -13 43 -3 89 68 29
Resultat efter finansnetto 1 305 34 12 16 -62 24 -26 41 21 -17
Årets resultat 1 072 34 12 16 -62 24 -26 41 21 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 542 554 567 580 593 606 618 631 647
Omsättningstillgångar 1 921 21 18 624 650 668 62 37 44 39
Tillgångar 1 921 563 572 1 191 1 230 1 260 668 655 676 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 816 -255 -289 -301 -316 -254 -278 -252 -293 -314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 599 612 626 641 656 672 680 696 715
Kortfristiga skulder 1 105 220 250 866 906 859 274 228 273 284
Skulder och eget kapital 1 921 563 572 1 191 1 230 1 260 668 655 676 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 593 237 235 272 257 756 261 236 231 243
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 323 69 54 76 0 56 10 102 84 54
Nettoomsättningförändring 3 816,67% -97,45% -13,60% 5,84% 4,05% 671,88% -15,79% 0,00% 8,57% -%
Du Pont-modellen 68,87% 9,95% 7,17% 5,29% -0,49% 3,41% -0,45% 13,59% 10,06% 4,23%
Vinstmarginal 562,98% 933,33% 17,45% 23,16% -2,33% 17,41% -9,38% 234,21% 178,95% 82,86%
Bruttovinstmarginal 94,04% -100,00% 95,32% 94,12% 88,72% -108,91% 31,25% 36,84% 39,47% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 347,23% -3 316,67% -98,72% -88,97% -99,61% -77,33% -662,50% -502,63% -602,63% -700,00%
Soliditet 42,48% -45,29% -50,52% -25,27% -25,69% -20,16% -41,62% -38,47% -43,34% -45,84%
Kassalikviditet 172,67% 5,91% 4,40% 71,25% 71,19% 77,30% 20,80% 14,47% 14,29% 11,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...