Visa allt om Stigberga Transport Aktiebolag
Visa allt om Stigberga Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 404 519 515 438 623 589 403 487 553 563
Övrig omsättning 24 - 11 - - 35 - 70 - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 9 33 -74 53 118 16 84 -18 58
Resultat efter finansnetto -39 7 33 -74 50 113 14 81 -24 69
Årets resultat -39 5 28 -14 25 59 9 51 -24 65
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 44 88 132 176 65 114 166 102
Omsättningstillgångar 142 231 181 85 237 248 197 232 166 295
Tillgångar 142 231 225 173 369 424 262 346 332 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 171 166 138 152 179 149 180 129 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 46 16 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 35 0 9 43 0
Kortfristiga skulder 40 60 59 35 157 163 97 141 160 144
Skulder och eget kapital 142 231 225 173 369 424 262 346 332 397
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 275 - - 263 145 215 240 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 300 300 0 275 310 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 124 124 116 116 129 111 88 113 118 101
Utdelning till aktieägare -30 0 0 0 0 40 0 40 0 280
Omsättning 428 519 526 438 623 624 403 557 553 563
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 404 519 515 438 623 589 403 487 553 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 424 391 391 442 377 233 329 362 304
Rörelseresultat, EBITDA -39 53 77 -30 97 162 65 137 80 123
Nettoomsättningförändring -22,16% 0,78% 17,58% -29,70% 5,77% 46,15% -17,25% -11,93% -1,78% -%
Du Pont-modellen -27,46% 3,90% 14,67% -42,77% 14,36% 27,83% 6,11% 24,28% -5,42% 17,63%
Vinstmarginal -9,65% 1,73% 6,41% -16,89% 8,51% 20,03% 3,97% 17,25% -3,25% 12,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,25% 32,95% 23,69% 11,42% 12,84% 14,43% 24,81% 18,69% 1,08% 26,82%
Soliditet 71,83% 74,03% 73,78% 79,77% 53,18% 50,21% 61,37% 55,35% 38,86% 63,73%
Kassalikviditet 355,00% 385,00% 306,78% 242,86% 150,96% 152,15% 203,09% 164,54% 103,75% 204,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...