Visa allt om Jonas Stadling Music Aktiebolag
Visa allt om Jonas Stadling Music Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 93 301 167 217 174 253 286 331 246 374
Övrig omsättning - - - - - - - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 75 -75 8 -29 -17 -69 -46 -43 -43
Resultat efter finansnetto -87 74 -43 13 -33 17 -67 -41 -44 -41
Årets resultat -70 45 -43 6 -33 15 -67 -56 -44 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 8 10 4 8 26 43 42 61
Omsättningstillgångar 142 180 96 182 236 332 322 233 209 171
Tillgångar 144 185 104 193 240 341 348 277 251 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 97 52 95 89 123 108 51 108 71
Obeskattade reserver 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 70 51 97 151 218 240 225 143 160
Skulder och eget kapital 144 185 104 193 240 341 348 277 251 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 30 75 - 0 60 100 105 0 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 15 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 15 22 31 18 15 28 37 39 15 48
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 93 301 167 217 174 253 286 346 246 374
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 93 301 167 217 174 253 286 331 246 374
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 77 137 95 44 122 182 251 85 249
Rörelseresultat, EBITDA -84 78 -72 15 -25 1 -51 -27 -24 -18
Nettoomsättningförändring -69,10% 80,24% -23,04% 24,71% -31,23% -11,54% -13,60% 34,55% -34,22% -%
Du Pont-modellen -60,42% 40,54% -33,65% 6,22% -12,08% 5,28% -19,25% -15,16% -16,33% -17,67%
Vinstmarginal -93,55% 24,92% -20,96% 5,53% -16,67% 7,11% -23,43% -12,69% -16,67% -10,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,43% 36,54% 26,95% 39,17% 48,85% 45,06% 28,67% 2,42% 26,83% 2,94%
Soliditet 78,47% 59,60% 50,00% 49,22% 37,08% 36,07% 31,03% 18,41% 43,03% 30,60%
Kassalikviditet 473,33% 257,14% 188,24% 187,63% 156,29% 152,29% 134,17% 103,56% 146,15% 106,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...