Visa allt om SIPU Ekonomi och Kultur AB
Visa allt om SIPU Ekonomi och Kultur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 26 72 142 120 177 462 598 549 576
Övrig omsättning - - - - - 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 0 -55 -12 -14 -33 30 45 45 -61
Resultat efter finansnetto -26 0 -55 -12 -14 -33 31 46 42 -62
Årets resultat -26 0 -55 2 0 -33 2 32 40 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 24 32 40 61 92 135 167 177 198
Omsättningstillgångar 19 22 21 120 84 178 165 297 279 332
Tillgångar 19 45 52 160 145 270 300 465 456 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 41 41 96 94 94 127 125 93 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14 28 28 1 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 12 64 37 148 145 339 362 478
Skulder och eget kapital 19 45 52 160 145 270 300 465 456 530
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 10 50 10 0 10 10 22 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 10 10 22 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 5 1 20 50 54 62 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 26 72 142 120 192 462 598 549 576
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 26 72 142 120 177 462 598 549 576
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 28 55 17 25 57 88 107 129
Rörelseresultat, EBITDA -27 6 -47 9 27 10 71 85 90 -15
Nettoomsättningförändring -15,38% -63,89% -49,30% 18,33% -32,20% -61,69% -22,74% 8,93% -4,69% -%
Du Pont-modellen -142,11% 0,00% -105,77% -7,50% -9,66% -12,22% 10,33% 9,89% 9,87% -11,51%
Vinstmarginal -122,73% 0,00% -76,39% -8,45% -11,67% -18,64% 6,71% 7,69% 8,20% -10,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 88,46% 81,94% 99,30% 100,00% 83,62% 80,95% 82,11% 91,44% 93,06%
Rörelsekapital/omsättning 68,18% 69,23% 12,50% 39,44% 39,17% 16,95% 4,33% -7,02% -15,12% -25,35%
Soliditet 78,95% 91,11% 78,85% 60,00% 71,94% 42,46% 49,21% 27,04% 20,55% 10,00%
Kassalikviditet 475,00% 550,00% 175,00% 187,50% 227,03% 120,27% 113,79% 87,61% 77,07% 69,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...