Visa allt om Ja-Bi Konsult Aktiebolag
Visa allt om Ja-Bi Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 1 - 40 47 35 29 7 184 107
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -13 - 23 32 14 -17 -16 145 64
Resultat efter finansnetto -8 35 - 33 52 28 -51 -42 156 78
Årets resultat -8 36 - 24 42 26 -51 -43 112 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 565 572 - 518 493 462 536 590 682 540
Tillgångar 565 572 - 518 493 462 536 590 682 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 572 - 517 494 452 526 579 622 509
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 - 0 0 10 10 11 60 30
Skulder och eget kapital 565 572 - 518 493 462 536 590 682 540
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 120 0 - 0 0 0 100 2 0 0
Omsättning 0 1 - 40 47 35 29 7 184 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -13 - 23 32 14 -17 -16 145 70
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -14,89% 34,29% 20,69% 314,29% -96,20% 71,96% -%
Du Pont-modellen -% 6,12% -% 6,56% 10,55% 6,06% 6,72% 0,85% 22,73% 14,26%
Vinstmarginal -% 3 500,00% -% 85,00% 110,64% 80,00% 124,14% 71,43% 84,24% 71,96%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 57 200,00% -% 1 295,00% 1 048,94% 1 291,43% 1 813,79% 8 271,43% 338,04% 476,64%
Soliditet 100,00% 100,00% -% 99,81% 100,20% 97,84% 98,13% 98,14% 91,20% 94,26%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 4 620,00% 5 360,00% 5 363,64% 1 136,67% 1 800,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...