Visa allt om Braås-Stugan Aktiebolag
Visa allt om Braås-Stugan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 572 2 048 571 2 310 3 026 3 837 4 887 5 909 5 128 4 092
Övrig omsättning - - - - - - - 12 3 15
Rörelseresultat (EBIT) -15 283 -416 -255 -231 -155 365 595 522 269
Resultat efter finansnetto -13 285 -407 -240 -207 -148 364 622 559 272
Årets resultat 1 405 -407 -240 -124 41 288 350 339 272
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 42 56 84 117 32 64 101 145
Omsättningstillgångar 1 323 1 251 1 161 2 377 2 991 3 156 3 949 3 479 2 769 2 368
Tillgångar 1 323 1 266 1 203 2 433 3 074 3 273 3 981 3 543 2 870 2 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 152 1 151 1 075 1 971 2 211 2 335 2 355 2 166 1 917 1 678
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 84 289 319 184 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 115 127 461 863 855 1 338 1 057 769 742
Skulder och eget kapital 1 323 1 266 1 203 2 433 3 074 3 273 3 981 3 543 2 870 2 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 498 446 450 439 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 283 149 249 513 527 56 67 80 31 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 42 159 320 326 338 254 277 254 116
Utdelning till aktieägare 0 0 489 0 0 0 60 100 100 100
Omsättning 1 572 2 048 571 2 310 3 026 3 837 4 887 5 921 5 131 4 107
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 572 2 048 286 1 155 1 513 1 919 2 444 2 955 2 564 2 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 191 204 417 427 446 384 404 363 271
Rörelseresultat, EBITDA 0 309 -401 -227 -197 -109 397 632 566 320
Nettoomsättningförändring -23,24% 258,67% -% -23,66% -21,14% -21,49% -17,30% 15,23% 25,32% -%
Du Pont-modellen -0,98% 22,51% -33,75% -9,82% -6,73% -4,46% 9,17% 17,56% 19,48% 11,02%
Vinstmarginal -0,83% 13,92% -71,10% -10,35% -6,84% -3,81% 7,47% 10,53% 10,90% 6,77%
Bruttovinstmarginal 47,58% 44,19% 47,46% 50,91% 40,55% 41,59% 41,76% 40,70% 42,10% 43,13%
Rörelsekapital/omsättning 73,22% 55,47% 181,09% 82,94% 70,32% 59,97% 53,43% 40,99% 39,00% 39,74%
Soliditet 87,07% 90,92% 89,36% 81,01% 71,93% 73,23% 64,51% 67,62% 71,41% 69,44%
Kassalikviditet 405,81% 761,74% 514,96% 377,66% 242,29% 264,80% 210,76% 246,64% 228,48% 183,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...