Visa allt om Kenneth Invest AB
Visa allt om Kenneth Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 927 2 078 1 905 2 027 2 022 0 0 3 265 2 330 4 397
Övrig omsättning 480 485 473 647 805 626 601 45 573 500
Rörelseresultat (EBIT) 187 166 293 446 287 82 15 555 207 310
Resultat efter finansnetto 184 165 275 461 241 78 -13 500 196 309
Årets resultat 184 165 226 435 241 78 -13 500 283 222
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar -8 0 0 0 109 350 589 828 1 078 15
Omsättningstillgångar 1 145 1 021 1 072 1 326 1 634 94 81 378 411 575
Tillgångar 1 137 1 021 1 072 1 326 1 743 444 670 1 206 1 489 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 111 927 762 536 622 381 303 600 384 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder -65 -65 -296 105 578 0 0 275 600 0
Kortfristiga skulder 92 160 606 685 543 62 367 331 504 268
Skulder och eget kapital 1 137 1 021 1 072 1 326 1 743 444 670 1 206 1 489 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 129 143 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 442 495 400 395 360 0 - 267 219 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 130 130 107 131 113 0 - 123 103 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 407 2 563 2 378 2 674 2 827 626 601 3 310 2 903 4 897
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 2 1 1 0 - 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 964 - 953 2 027 2 022 - - 1 633 777 879
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 - 254 527 472 - - 261 155 173
Rörelseresultat, EBITDA 305 166 293 555 528 321 254 795 350 518
Nettoomsättningförändring -7,27% 9,08% -6,02% 0,25% -% -% -100,00% 40,13% -47,01% -%
Du Pont-modellen 16,45% 16,26% 27,33% 38,54% 16,47% -% -% 46,02% 13,90% 52,54%
Vinstmarginal 9,70% 7,99% 15,38% 25,21% 14,19% -% -% 17,00% 8,88% 7,05%
Bruttovinstmarginal 57,97% 46,82% 48,82% 52,34% 46,09% -% -% 62,97% 51,89% 53,54%
Rörelsekapital/omsättning 54,64% 41,43% 24,46% 31,62% 53,96% -% -% 1,44% -3,99% 6,98%
Soliditet 97,71% 90,79% 71,08% 40,42% 35,69% 85,81% 45,22% 49,75% 25,79% 54,58%
Kassalikviditet 1 244,57% 638,12% 176,90% 193,58% 300,92% 151,61% 22,07% 114,20% 75,99% 211,94%

Laddar verksamhet ...