Visa allt om Görans Foto Aktiebolag
Visa allt om Görans Foto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 105 1 151 1 141 1 502 1 660 1 719 1 957 2 231 2 681 2 801
Övrig omsättning 9 1 - - 1 14 11 23 20 14
Rörelseresultat (EBIT) -49 76 15 169 256 238 352 614 779 878
Resultat efter finansnetto -58 348 115 405 295 334 538 687 1 830 1 005
Årets resultat -19 411 78 281 108 248 871 737 1 849 999
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 33 21 20 38 73 108 86 86 121
Omsättningstillgångar 6 756 7 933 7 671 7 634 7 339 7 048 6 840 6 733 7 478 5 992
Tillgångar 7 067 7 965 7 692 7 654 7 377 7 121 6 948 6 819 7 564 6 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 671 6 690 6 279 6 201 5 920 5 812 5 564 4 692 3 955 2 106
Obeskattade reserver 50 85 199 176 105 0 0 599 1 017 1 458
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 189 188 182 176 169 163 167 160 143
Kortfristiga skulder 343 1 002 1 027 1 095 1 177 1 140 1 221 1 360 2 432 2 405
Skulder och eget kapital 7 067 7 965 7 692 7 654 7 377 7 121 6 948 6 819 7 564 6 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 355 - - - 0 240 240 240 241 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 374 441 504 504 264 266 264 269 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 141 184 207 199 213 204 206 199 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 114 1 152 1 141 1 502 1 661 1 733 1 968 2 254 2 701 2 815
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 105 576 571 751 830 860 979 1 116 1 341 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 258 313 357 353 359 357 356 356 317
Rörelseresultat, EBITDA -26 90 30 187 291 273 380 635 813 914
Nettoomsättningförändring -4,00% 0,88% -24,03% -9,52% -3,43% -12,16% -12,28% -16,78% -4,28% -%
Du Pont-modellen -0,59% 4,38% 1,60% 5,41% 5,31% 4,83% 7,89% 12,42% 26,81% 16,64%
Vinstmarginal -3,80% 30,32% 10,78% 27,56% 23,61% 20,01% 28,00% 37,97% 75,64% 36,31%
Bruttovinstmarginal 69,59% 77,06% 80,28% 81,23% 78,07% 73,47% 72,41% 71,36% 67,06% 65,01%
Rörelsekapital/omsättning 580,36% 602,17% 582,30% 435,35% 371,20% 343,69% 287,12% 240,83% 188,21% 128,06%
Soliditet 94,95% 84,82% 83,65% 82,71% 81,30% 81,62% 80,08% 75,13% 61,97% 51,63%
Kassalikviditet 1 938,78% 783,03% 738,46% 688,95% 616,06% 610,09% 551,35% 487,13% 302,30% 243,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...