Visa allt om F. Månsson Invest Aktiebolag
Visa allt om F. Månsson Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 138 10 58 8 717 21 621 21 379 6 754 1 769 1 151 1 085
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -629 -940 -829 1 310 -3 319 -2 058 408 -169 44 127
Resultat efter finansnetto -155 -1 061 -761 -1 218 -1 503 43 495 232 -24 3 942 333
Årets resultat -155 -1 061 -761 -1 218 -1 503 43 494 232 -24 4 313 329
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 387 45 769 46 186 42 608 44 077 33 138 11 509 8 418 5 976 11 010
Omsättningstillgångar 2 657 732 1 257 4 187 7 724 18 778 1 982 1 147 3 318 1 135
Tillgångar 46 043 46 501 47 442 46 795 51 801 51 916 13 491 9 565 9 294 12 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 341 44 495 45 557 46 318 48 036 49 538 6 044 5 812 5 836 1 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 624 1 624 1 624 150 3 600 0 6 648 3 487 2 600 10 180
Kortfristiga skulder 78 381 262 328 165 2 377 798 266 859 74
Skulder och eget kapital 46 043 46 501 47 442 46 795 51 801 51 916 13 491 9 565 9 294 12 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 484 586 600 581 450 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 152 184 189 183 141 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 138 10 58 8 717 21 621 21 379 6 754 1 769 1 151 1 085
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 138 10 58 8 717 21 621 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 656 797 - 802 607 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -629 -940 -829 1 310 -3 319 -2 047 418 -157 44 140
Nettoomsättningförändring 1 280,00% -82,76% -99,33% -59,68% 1,13% 216,54% 281,80% 53,69% 6,08% -%
Du Pont-modellen -0,33% 0,51% 0,20% 5,24% -2,73% 85,78% 14,16% 1,52% 48,48% 3,22%
Vinstmarginal -108,70% 2 360,00% 165,52% 28,12% -6,54% 208,31% 28,29% 8,20% 391,49% 36,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -1,72% 27,11% -10,74% -8,00% 7,61% -7,12% 5,30% 13,55%
Rörelsekapital/omsättning 1 868,84% 3 510,00% 1 715,52% 44,27% 34,96% 76,72% 17,53% 49,80% 213,64% 97,79%
Soliditet 96,30% 95,69% 96,03% 98,98% 92,73% 95,42% 44,80% 60,76% 62,79% 14,71%
Kassalikviditet 2 791,03% 192,13% 479,77% 1 276,52% 1 569,70% 135,76% 248,37% 431,20% 386,26% 1 533,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...