Visa allt om Poolbyggarna SPA i Västmanland AB
Visa allt om Poolbyggarna SPA i Västmanland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 795 5 626 4 331 4 048 4 928 5 017 4 607 2 459 2 964 1 446
Övrig omsättning 80 75 82 97 - 106 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 825 534 233 394 368 413 755 65 98 -104
Resultat efter finansnetto 780 483 181 345 322 376 735 40 82 -118
Årets resultat 603 372 137 255 245 273 510 24 73 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 0 6 16 34 129 200 236 331 89
Omsättningstillgångar 3 052 2 278 2 044 2 378 1 833 1 906 1 745 746 801 591
Tillgångar 3 068 2 278 2 050 2 393 1 868 2 035 1 945 983 1 132 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 926 1 479 1 263 1 276 1 165 1 046 893 383 359 287
Obeskattade reserver 2 0 6 6 14 37 37 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 373 365 378 385 340 20 47 96 198 83
Kortfristiga skulder 768 434 403 726 349 931 967 503 575 310
Skulder och eget kapital 3 068 2 278 2 050 2 393 1 868 2 035 1 945 983 1 132 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 411 378 291 418 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 794 684 597 438 470 327 198 39 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 305 272 244 191 202 310 227 99 173 139
Utdelning till aktieägare 300 156 0 150 143 127 120 0 0 0
Omsättning 6 875 5 701 4 413 4 145 4 928 5 123 4 607 2 459 2 964 1 446
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 265 1 875 1 083 1 012 1 232 2 509 2 304 1 230 1 482 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 371 327 216 162 142 534 431 224 304 245
Rörelseresultat, EBITDA 829 534 243 413 405 484 841 160 163 -69
Nettoomsättningförändring 20,78% 29,90% 6,99% -17,86% -1,77% 8,90% 87,35% -17,04% 104,98% -%
Du Pont-modellen 26,89% 23,49% 11,37% 16,59% 19,70% 20,29% 38,82% 6,61% 9,01% -15,29%
Vinstmarginal 12,14% 9,51% 5,38% 9,81% 7,47% 8,23% 16,39% 2,64% 3,44% -7,19%
Bruttovinstmarginal 42,02% 44,28% 43,02% 42,29% 37,32% 44,47% 52,03% 44,29% 41,73% 54,56%
Rörelsekapital/omsättning 33,61% 32,78% 37,89% 40,81% 30,11% 19,43% 16,89% 9,88% 7,62% 19,43%
Soliditet 62,83% 64,93% 61,84% 53,51% 62,92% 52,74% 47,31% 38,96% 31,71% 42,21%
Kassalikviditet 159,38% 150,00% 222,83% 122,59% 97,13% 49,62% 67,01% 62,62% 68,17% 81,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...