Visa allt om Bike for Fun Import AB
Visa allt om Bike for Fun Import AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
Resultat efter finansnetto 201 4 6 7 132 128 1 304 -1 175
Årets resultat 201 3 5 5 131 128 1 303 -1 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 341 335 330 323 315 309 308 306 0 3
Tillgångar 641 635 630 623 615 609 608 606 300 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 437 435 429 424 422 421 420 208 298
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 198 195 193 190 187 186 185 91 4
Skulder och eget kapital 641 635 630 623 615 609 608 606 300 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 127 0 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,53% 68,82% 69,05% 68,86% 68,94% 69,29% 69,24% 69,31% 69,33% 98,35%
Kassalikviditet 17 050,00% 169,19% 169,23% 167,36% 165,79% 165,24% 165,59% 165,41% 0,00% 75,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...