Visa allt om RHL Fastigheter i Borås Aktiebolag
Visa allt om RHL Fastigheter i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 263 7 776 10 166 8 157 7 173 6 588 6 175 6 755 6 002 5 398
Övrig omsättning 480 472 - - - - - - - 244
Rörelseresultat (EBIT) 5 327 5 234 6 781 4 914 3 283 2 444 2 999 1 158 3 009 3 113
Resultat efter finansnetto 7 393 7 476 8 153 5 527 3 187 2 228 4 746 2 954 1 883 2 309
Årets resultat 6 383 807 739 3 655 1 049 770 534 367 346 1 653
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 021 55 241 51 730 49 712 48 401 48 345 41 793 39 560 30 637 30 965
Omsättningstillgångar 19 269 4 479 4 625 4 155 1 998 1 650 2 394 1 295 2 335 1 597
Tillgångar 76 290 59 720 56 355 53 867 50 399 49 995 44 187 40 855 32 972 32 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 880 3 167 1 220 4 137 1 735 1 486 1 016 851 829 2 133
Obeskattade reserver 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 841 1 697 1 813 1 620 1 427 1 234 656 519
Långfristiga skulder 36 375 18 375 18 500 19 750 19 875 24 756 25 407 25 900 26 450 27 000
Kortfristiga skulder 31 035 38 178 34 794 27 183 26 976 22 133 16 337 12 870 5 037 2 910
Skulder och eget kapital 76 290 59 720 56 355 53 867 50 399 49 995 44 187 40 855 32 972 32 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 6 200 670 700 3 656 1 253 800 300 370 345 1 650
Omsättning 8 743 8 248 10 166 8 157 7 173 6 588 6 175 6 755 6 002 5 642
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 060 5 634 7 123 5 249 3 611 2 772 3 327 1 485 3 337 3 553
Nettoomsättningförändring 6,26% -23,51% 24,63% 13,72% 8,88% 6,69% -8,59% 12,55% 11,19% -%
Du Pont-modellen 10,74% 13,40% 15,39% 11,44% 8,31% 5,87% 12,59% 11,10% 9,24% 9,68%
Vinstmarginal 99,14% 102,88% 85,30% 75,55% 58,37% 44,58% 90,09% 67,11% 50,73% 58,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 74,99% 66,37% 52,74% 44,69% 57,34% 25,17% 60,65% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -142,39% -433,37% -296,76% -282,31% -348,22% -310,91% -225,80% -171,35% -45,02% -24,32%
Soliditet 11,64% 5,30% 2,16% 9,19% 3,44% 2,97% 2,30% 2,08% 2,51% 6,55%
Kassalikviditet 62,09% 11,73% 13,29% 15,29% 7,41% 7,45% 14,65% 10,06% 46,36% 54,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...