Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB
Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Övrig omsättning - - - 63 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 545 178 75 336 212 -112 326 91 275 373
Resultat efter finansnetto 483 90 -32 221 93 -111 375 -320 35 57
Årets resultat 260 20 0 95 81 -111 356 -319 32 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 309 3 384 3 460 3 531 3 452 3 492 3 602 3 858 3 778 3 841
Omsättningstillgångar 136 213 194 224 302 363 358 318 370 203
Tillgångar 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148 4 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 641 554 758 913 968 1 030 1 272 1 133 1 523 1 581
Obeskattade reserver 180 50 10 70 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 45 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 215 2 522 2 467 2 529 2 414 2 487 2 336 2 762 2 057 2 182
Kortfristiga skulder 363 395 418 243 371 339 353 282 569 280
Skulder och eget kapital 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148 4 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 450 0 - 512 312 320 412 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 60 - - -
Löner till övriga anställda 247 463 0 440 370 72 72 72 72 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 257 261 266 272 343 305 206 295 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Omsättning 2 551 2 473 2 282 2 012 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 806 753 751 697 1 007 713 619 828 500
Rörelseresultat, EBITDA 621 254 147 407 281 -50 391 159 343 443
Nettoomsättningförändring 3,15% 8,37% 17,09% -7,72% 6,88% -2,08% 15,64% -7,62% 10,53% -%
Du Pont-modellen 15,82% 4,95% 1,72% 8,95% 5,49% -1,01% 11,67% -4,50% 3,74% 3,54%
Vinstmarginal 21,36% 7,20% 2,76% 17,24% 9,75% -1,97% 22,89% -10,77% 8,21% 8,37%
Bruttovinstmarginal 81,89% 79,13% 80,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -7,36% -9,82% -0,97% -3,27% 1,21% 0,25% 2,06% -10,53% -4,51%
Soliditet 22,69% 16,49% 20,96% 25,69% 25,79% 26,71% 32,12% 27,12% 36,72% 39,09%
Kassalikviditet 37,47% 53,92% 46,41% 92,18% 81,40% 107,08% 101,42% 112,77% 65,03% 72,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...