Visa allt om Baranto Medical AB
Visa allt om Baranto Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 240 240 240 123 163 175 169 237 244
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 15 -5 61 -15 14 24 6 67 86
Resultat efter finansnetto 17 15 -5 62 -16 15 25 13 72 89
Årets resultat 14 10 8 53 -16 22 14 7 38 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 108 0 0 3 7
Omsättningstillgångar 303 435 422 667 1 166 185 286 276 292 270
Tillgångar 303 435 422 667 1 166 293 286 276 295 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 177 294 386 1 084 214 192 178 171 156
Obeskattade reserver 41 42 40 55 60 60 76 70 67 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 3 17 9 3
Kortfristiga skulder 70 216 88 226 21 17 16 11 48 69
Skulder och eget kapital 303 435 422 667 1 166 293 286 276 295 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 144 144 150 107 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 45 47 34 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Omsättning 240 240 240 240 123 163 175 169 237 244
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 240 240 240 240 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 189 197 141 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 15 -5 61 -15 14 24 9 71 92
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 95,12% -24,54% -6,86% 3,55% -28,69% -2,87% -%
Du Pont-modellen 5,61% 3,45% -0,95% 9,30% -1,29% 5,12% 8,74% 4,71% 24,75% 32,13%
Vinstmarginal 7,08% 6,25% -1,67% 25,83% -12,20% 9,20% 14,29% 7,69% 30,80% 36,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,96% 41,72% 44,57% 43,20% 54,43% 59,43%
Rörelsekapital/omsättning 97,08% 91,25% 139,17% 183,75% 930,89% 103,07% 154,29% 156,80% 102,95% 82,38%
Soliditet 73,92% 48,22% 77,06% 63,95% 96,76% 88,13% 86,72% 82,75% 74,32% 69,05%
Kassalikviditet 432,86% 201,39% 479,55% 295,13% 5 552,38% 988,24% 1 668,75% 2 354,55% 585,42% 381,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...