Visa allt om Swedish Air Water Energy Aktiebolag
Visa allt om Swedish Air Water Energy Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 2 454 1 187 635 736 1 188 854 1 422 763 389 0
Övrig omsättning 94 - - 5 126 148 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -520 115 4 -23 45 201 199 275 194 -93
Resultat efter finansnetto -521 115 4 -24 24 174 197 268 185 -100
Årets resultat -512 85 0 -5 9 149 197 263 185 -100
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 65 9 11 13 14 16 18 6 19
Omsättningstillgångar 1 509 823 741 779 726 387 432 439 336 145
Tillgångar 1 560 888 750 789 739 402 449 457 341 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 217 133 133 138 273 320 383 236 51
Obeskattade reserver 0 9 9 9 28 19 5 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 617 0 0 0 0 0 0 0 45 51
Kortfristiga skulder 839 662 609 648 573 110 124 69 59 61
Skulder och eget kapital 1 560 888 750 789 739 402 449 457 341 164
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 23 52 0 210 107 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 288 0 0 0 81 3 333 115 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 194 0 0 7 25 12 124 24 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 548 1 187 635 741 1 314 1 002 1 422 763 389 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 - 0 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 818 - - - 1 188 854 1 422 763 389 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 - - - 448 315 891 351 107 -
Rörelseresultat, EBITDA -501 119 6 -21 47 203 201 280 207 -80
Nettoomsättningförändring 106,74% 86,93% -13,72% -38,05% 39,11% -39,94% 86,37% 96,14% -% -%
Du Pont-modellen -33,27% 12,95% 0,53% -2,92% 6,09% 50,00% 44,32% 60,18% 56,89% -%
Vinstmarginal -21,15% 9,69% 0,63% -3,12% 3,79% 23,54% 13,99% 36,04% 49,87% -%
Bruttovinstmarginal 75,10% 43,30% 65,04% 57,88% 54,88% 58,67% 91,77% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 27,30% 13,56% 20,79% 17,80% 12,88% 32,44% 21,66% 48,49% 71,21% -%
Soliditet 6,73% 25,18% 18,62% 17,70% 21,40% 71,31% 72,07% 84,60% 69,21% 31,10%
Kassalikviditet 102,62% 23,41% 8,54% 13,89% 6,46% 351,82% 348,39% 484,06% 391,53% 65,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...