Visa allt om DaNeVa Aktiebolag
Visa allt om DaNeVa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 823 938 1 153 1 404 1 001 1 553 1 087 791 827 691
Övrig omsättning 115 125 84 82 44 - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 246 251 540 595 380 858 430 33 55 497
Resultat efter finansnetto 298 236 517 577 387 962 444 -13 50 490
Årets resultat 192 197 324 349 216 540 253 -25 36 406
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 240 2 195 2 252 2 288 1 142 1 106 191 74 124 119
Omsättningstillgångar 557 580 404 221 541 457 560 319 417 271
Tillgångar 2 797 2 775 2 656 2 510 1 682 1 563 751 393 541 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 802 1 766 1 719 1 395 1 173 1 083 544 290 315 279
Obeskattade reserver 660 610 630 530 430 340 105 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 258 348 0 -28 -30 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 51 306 613 110 138 102 103 225 111
Skulder och eget kapital 2 797 2 775 2 656 2 510 1 682 1 563 751 393 541 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 157 232 228 288 261 284 388 427 415 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 21 28 28 39 28 53 57 137 215 10
Utdelning till aktieägare 159 0 150 0 127 127 0 0 0 0
Omsättning 938 1 063 1 237 1 486 1 045 1 553 1 087 791 827 715
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 412 469 577 702 501 777 544 396 414 691
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 144 159 181 168 201 238 304 290 75
Rörelseresultat, EBITDA 318 387 574 632 417 895 438 41 63 527
Nettoomsättningförändring -12,26% -18,65% -17,88% 40,26% -35,54% 42,87% 37,42% -4,35% 19,68% -%
Du Pont-modellen 11,08% 9,08% 20,37% 23,78% 23,07% 61,55% 59,52% 9,16% 10,35% 127,69%
Vinstmarginal 37,67% 26,87% 46,92% 42,52% 38,76% 61,94% 41,12% 4,55% 6,77% 72,07%
Bruttovinstmarginal 74,85% 82,52% 88,73% 86,61% 85,71% 100,00% 92,55% 95,58% 88,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,20% 56,40% 8,50% -27,92% 43,06% 20,54% 42,13% 27,31% 23,22% 23,15%
Soliditet 82,83% 80,79% 83,22% 71,14% 88,58% 85,32% 82,74% 73,79% 58,23% 71,54%
Kassalikviditet 714,10% 1 137,25% 132,03% 9,30% 491,82% 331,16% 549,02% 309,71% 185,33% 244,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...