Visa allt om Qubic Reklam Aktiebolag
Visa allt om Qubic Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 817 7 641 7 283 6 464 6 898 5 198 4 267 4 229 3 652 3 194
Övrig omsättning 63 1 3 2 - - 1 - 202 28
Rörelseresultat (EBIT) 978 705 681 1 205 1 140 762 456 762 652 810
Resultat efter finansnetto 954 728 648 1 125 1 072 727 401 668 556 819
Årets resultat 812 593 362 704 637 153 298 369 278 457
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 064 3 560 4 029 2 819 2 988 3 122 3 085 3 256 3 402 3 261
Omsättningstillgångar 4 287 3 402 2 651 3 801 2 439 2 139 2 407 1 961 1 222 963
Tillgångar 7 351 6 963 6 680 6 620 5 427 5 261 5 492 5 217 4 624 4 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 708 3 397 3 104 2 742 2 008 1 371 1 518 1 590 1 321 1 043
Obeskattade reserver 1 057 1 149 1 186 1 010 873 670 659 670 518 363
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 875 975 1 075 1 175 1 275 1 375 1 675 1 775 1 875 1 975
Kortfristiga skulder 1 711 1 442 1 315 1 693 1 272 1 845 1 639 1 182 910 843
Skulder och eget kapital 7 351 6 963 6 680 6 620 5 427 5 261 5 492 5 217 4 624 4 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 721 645 467 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 735 1 726 1 694 1 519 1 410 1 296 504 483 428 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 898 868 818 658 585 478 463 454 348 271
Utdelning till aktieägare 0 500 300 0 0 0 300 370 100 0
Omsättning 7 880 7 642 7 286 6 466 6 898 5 198 4 268 4 229 3 854 3 222
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 5 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 303 1 274 1 214 1 293 1 380 1 300 1 067 1 057 913 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) 448 443 426 434 408 453 440 402 320 340
Rörelseresultat, EBITDA 1 550 1 289 1 254 1 439 1 413 995 687 990 873 854
Nettoomsättningförändring 2,30% 4,92% 12,67% -6,29% 32,70% 21,82% 0,90% 15,80% 14,34% -%
Du Pont-modellen 13,37% 10,93% 10,46% 18,44% 21,01% 15,04% 8,32% 14,78% 14,32% 19,55%
Vinstmarginal 12,58% 9,96% 9,60% 18,89% 16,53% 15,22% 10,71% 18,23% 18,13% 25,86%
Bruttovinstmarginal 66,16% 65,93% 65,22% 70,00% 59,77% 66,41% 69,70% 75,81% 69,03% 72,67%
Rörelsekapital/omsättning 32,95% 25,65% 18,34% 32,61% 16,92% 5,66% 18,00% 18,42% 8,54% 3,76%
Soliditet 61,66% 61,66% 60,32% 52,66% 48,86% 35,45% 36,48% 39,72% 36,63% 30,88%
Kassalikviditet 242,43% 226,14% 191,71% 217,07% 182,39% 110,41% 140,76% 157,36% 124,18% 103,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...