Visa allt om Tvengströms Transport och Entreprenad AB
Visa allt om Tvengströms Transport och Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 314 3 515 2 169 2 350 1 647 1 725 2 692 3 462 3 515 3 859
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 47
Rörelseresultat (EBIT) 407 347 -43 320 130 141 131 112 100 -15
Resultat efter finansnetto 333 284 -93 308 117 136 125 100 87 -27
Årets resultat 259 220 35 171 85 74 69 90 87 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 013 1 885 1 997 1 582 982 875 4 12 24 46
Omsättningstillgångar 1 116 895 558 849 572 866 1 413 1 844 1 910 1 803
Tillgångar 5 129 2 780 2 556 2 432 1 554 1 741 1 417 1 856 1 934 1 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 064 805 585 550 379 294 470 401 311 224
Obeskattade reserver 0 0 0 140 65 65 31 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 665 1 183 1 315 732 0 200 627 1 012 1 011 861
Kortfristiga skulder 1 401 791 655 1 010 1 110 1 182 289 443 612 764
Skulder och eget kapital 5 129 2 780 2 556 2 432 1 554 1 741 1 417 1 856 1 934 1 848
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 323 325 234 228 129 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 404 374 39 0 0 177 240 239 399 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 272 238 88 66 41 59 88 88 136 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 314 3 515 2 169 2 350 1 647 1 725 2 692 3 462 3 521 3 906
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 157 1 758 1 085 2 350 1 647 1 725 2 692 1 731 1 758 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 500 468 180 294 170 236 327 164 268 179
Rörelseresultat, EBITDA 1 052 687 288 777 376 141 140 123 113 3
Nettoomsättningförändring 22,73% 62,06% -7,70% 42,68% -4,52% -35,92% -22,24% -1,51% -8,91% -%
Du Pont-modellen 7,94% 12,48% -1,68% 13,16% 8,37% 8,16% 9,24% 6,09% 5,22% -0,81%
Vinstmarginal 9,43% 9,87% -1,98% 13,62% 7,89% 8,23% 4,87% 3,26% 2,87% -0,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 94,88% 100,00% 85,32% 80,57% 34,61% 27,60% 22,24% 27,60% 20,86%
Rörelsekapital/omsättning -6,61% 2,96% -4,47% -6,85% -32,67% -18,32% 41,75% 40,47% 36,93% 26,92%
Soliditet 20,74% 28,96% 22,89% 26,86% 27,47% 19,64% 34,78% 21,61% 16,08% 12,12%
Kassalikviditet 79,66% 113,15% 85,19% 84,06% 51,53% 73,27% 200,00% 82,84% 62,58% 64,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...