Visa allt om Bergums Truck Aktiebolag
Visa allt om Bergums Truck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 498 1 468 1 365 1 410 1 513 1 455 1 292 1 905 1 524 1 542
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 23 -13 16 16 13 -8 -47 21 97
Resultat efter finansnetto 57 24 -13 17 18 13 -8 -43 25 100
Årets resultat 41 15 -13 9 10 13 -8 -43 13 72
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 7 10 12 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 534 497 488 523 512 509 469 470 527 588
Tillgångar 536 501 495 533 524 509 469 470 527 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 332 317 330 320 310 296 305 347 334
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 17 17 17 17 17 13 13 13 13
Kortfristiga skulder 146 153 162 186 187 182 160 153 167 242
Skulder och eget kapital 536 501 495 533 524 509 469 470 527 589
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 504 468 462 425 385 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 545 531 567 521 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 198 210 196 198 189 187 177 164 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 498 1 468 1 365 1 410 1 513 1 455 1 292 1 905 1 524 1 542
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 749 734 683 705 757 728 646 953 762 771
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 372 396 366 355 333 328 305 276 289
Rörelseresultat, EBITDA 60 26 -10 19 16 13 -8 -47 22 100
Nettoomsättningförändring 2,04% 7,55% -3,19% -6,81% 3,99% 12,62% -32,18% 25,00% -1,17% -%
Du Pont-modellen 10,63% 4,79% -2,42% 3,19% 3,24% 2,55% -1,49% -9,15% 5,12% 16,98%
Vinstmarginal 3,81% 1,63% -0,88% 1,21% 1,12% 0,89% -0,54% -2,26% 1,77% 6,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,90% 23,43% 23,88% 23,90% 21,48% 22,47% 23,92% 16,64% 23,62% 22,44%
Soliditet 69,59% 66,27% 64,04% 61,91% 61,07% 60,90% 63,11% 64,89% 65,84% 56,71%
Kassalikviditet 365,75% 324,84% 301,23% 281,18% 273,80% 279,67% 293,12% 307,19% 315,57% 242,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...