Visa allt om Optagon Kirurgi AB
Visa allt om Optagon Kirurgi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 30 962 31 165 30 465 24 034 17 785 16 558 15 902
Övrig omsättning - - 4 438 596 609 388 18 23 60
Rörelseresultat (EBIT) -9 -2 4 -402 1 753 2 344 760 -679 343 493
Resultat efter finansnetto -9 -2 -26 -447 1 721 2 302 1 374 -689 207 814
Årets resultat 0 0 -29 -476 1 259 1 686 999 -689 -154 566
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 663 1 373 1 793 1 544 845 336 315
Omsättningstillgångar 120 121 279 8 835 7 401 8 161 7 520 4 432 6 624 4 667
Tillgångar 120 121 279 9 498 8 774 9 954 9 064 5 277 6 959 4 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 2 001 2 004 1 916 1 956 957 1 000 2 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4 186 0
Kortfristiga skulder 0 1 159 5 997 5 269 6 537 5 608 2 820 1 773 2 687
Skulder och eget kapital 120 121 279 9 498 8 774 9 954 9 064 5 277 6 959 4 982
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 390 240 240 240 240 280 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 6 564 5 671 4 816 4 865 4 814 4 123 3 784
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 2 521 2 098 1 822 1 872 2 147 1 847 1 704
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 174
Omsättning 0 0 4 31 400 31 761 31 074 24 422 17 803 16 581 15 962
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 13 12 10 11 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 382 2 597 3 047 2 185 1 617 1 505 1 767
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 752 679 720 701 681 590 667
Rörelseresultat, EBITDA -9 -2 4 189 2 371 2 935 1 245 -409 505 718
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -0,65% 2,30% 26,76% 35,14% 7,41% 4,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -4,02% 20,40% 23,60% 15,71% -12,26% 5,65% 16,32%
Vinstmarginal -% -% -% -1,23% 5,74% 7,71% 5,92% -3,64% 2,37% 5,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 72,92% 71,07% 69,25% 66,05% 70,05% 69,72% 70,39%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 9,17% 6,84% 5,33% 7,96% 9,06% 29,30% 12,45%
Soliditet 100,00% 99,17% 43,01% 21,07% 22,84% 19,25% 21,58% 18,14% 14,37% 46,07%
Kassalikviditet -% 12 100,00% 175,47% 132,00% 112,68% 104,93% 112,80% 124,01% 311,28% 125,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...