Visa allt om Grand Prix Fastighets AB
Visa allt om Grand Prix Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 834 774 844 1 548 1 891 4 529 988 0 0 0
Övrig omsättning - 6 - 3 38 2 658 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 412 363 303 365 314 1 229 -475 -2 -4 -7
Resultat efter finansnetto 317 225 108 149 -91 109 864 -191 -163 0
Årets resultat 317 215 84 149 -91 109 864 -191 -163 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 529 6 743 6 947 6 546 6 759 6 993 9 492 364 543 603
Omsättningstillgångar 147 86 115 287 269 227 1 058 25 1 0
Tillgångar 6 677 6 828 7 061 6 833 7 029 7 220 10 550 388 543 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 999 924 312 163 255 145 -199 -8 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 179 5 383 5 668 2 453 6 523 6 622 9 301 587 551 447
Kortfristiga skulder 381 446 469 4 068 342 343 1 104 0 0 0
Skulder och eget kapital 6 677 6 828 7 061 6 833 7 029 7 220 10 550 388 543 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 256 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 9 35 471 1 413 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 3 3 147 468 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 140 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 834 780 844 1 551 1 929 7 187 996 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 4 5 4 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 834 774 844 1 548 473 906 247 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 4 11 35 174 381 101 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 625 567 503 578 545 3 075 -336 -2 -4 -7
Nettoomsättningförändring 7,75% -8,29% -45,48% -18,14% -58,25% 358,40% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 6,17% 5,32% 4,29% 5,34% 5,19% 17,08% 8,95% -% -% -%
Vinstmarginal 49,40% 46,90% 35,90% 23,58% 19,30% 27,22% 95,55% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 89,09% 89,41% 75,71% 46,83% 79,90% 83,04% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -28,06% -46,51% -41,94% -244,25% -3,86% -2,56% -4,66% -% -% -%
Soliditet 16,71% 14,63% 13,09% 4,57% 2,32% 3,53% 1,37% -51,29% -1,47% 25,70%
Kassalikviditet 38,58% 19,28% 24,52% 7,06% 78,65% 66,18% 85,87% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...