Visa allt om Grand Prix Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 774 844 1 548 1 891 4 529 988 0 0 0 0
Övrig omsättning 6 - 3 38 2 658 8 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 363 303 365 314 1 229 -475 -2 -4 -7 10
Resultat efter finansnetto 225 108 149 -91 109 864 -191 -163 0 10
Årets resultat 215 84 149 -91 109 864 -191 -163 -1 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 743 6 947 6 546 6 759 6 993 9 492 364 543 603 100
Omsättningstillgångar 86 115 287 269 227 1 058 25 1 0 60
Tillgångar 6 828 7 061 6 833 7 029 7 220 10 550 388 543 603 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 924 312 163 255 145 -199 -8 155 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 383 5 668 2 453 6 523 6 622 9 301 587 551 447 0
Kortfristiga skulder 446 469 4 068 342 343 1 104 0 0 0 4
Skulder och eget kapital 6 828 7 061 6 833 7 029 7 220 10 550 388 543 603 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 256 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 9 35 471 1 413 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 3 3 147 468 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 780 844 1 551 1 929 7 187 996 0 0 0 10
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 4 5 4 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 774 844 1 548 473 906 247 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 11 35 174 381 101 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 567 503 578 545 3 075 -336 -2 -4 -7 10
Nettoomsättningförändring -8,29% -45,48% -18,14% -58,25% 358,40% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,32% 4,29% 5,34% 5,19% 17,08% 8,95% -% -% -% -%
Vinstmarginal 46,90% 35,90% 23,58% 19,30% 27,22% 95,55% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 89,41% 75,71% 46,83% 79,90% 83,04% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -46,51% -41,94% -244,25% -3,86% -2,56% -4,66% -% -% -% -%
Soliditet 14,63% 13,09% 4,57% 2,32% 3,53% 1,37% -51,29% -1,47% 25,70% 96,88%
Kassalikviditet 19,28% 24,52% 7,06% 78,65% 66,18% 85,87% -% -% -% 1 500,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...