Visa allt om Anders Hultén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 28 35 4 313
Övrig omsättning - - - - - - - 4 844 4 514 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -10 -13 -26 -30 -28 -28 -417 448 468
Resultat efter finansnetto 38 146 0 169 -194 -146 -102 -372 536 525
Årets resultat 29 146 0 169 -194 -146 -92 12 332 305
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 511 1 700 1 622 1 659 1 513 1 725 0 18 32 30
Omsättningstillgångar 78 75 91 44 65 86 2 081 2 567 2 916 2 404
Tillgångar 1 589 1 775 1 713 1 703 1 578 1 811 2 081 2 585 2 948 2 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 201 1 327 1 331 1 474 1 432 1 753 2 019 2 203 2 280 2 018
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 408 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 388 448 382 229 146 57 62 383 260 79
Skulder och eget kapital 1 589 1 775 1 713 1 703 1 578 1 811 2 081 2 585 2 948 2 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Utdelning till aktieägare 156 155 150 143 127 127 120 92 89 70
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 4 872 4 549 4 313
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 28 35 4 313
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 1 3 5
Rörelseresultat, EBITDA -10 -10 -13 -26 -30 -28 -28 -403 462 479
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -20,00% -99,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -12,65% 18,22% 21,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -1 167,86% 1 534,29% 12,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -18 439,29% -11 217,14% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 7 800,00% 7 588,57% 53,91%
Soliditet 75,58% 74,76% 77,70% 86,55% 90,75% 96,80% 97,02% 85,22% 87,31% 92,88%
Kassalikviditet 20,10% 16,74% 23,82% 19,21% 44,52% 150,88% 600,00% 155,35% 46,92% 284,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...