Visa allt om Svenska Kyla & Klimat Aktiebolag
Visa allt om Svenska Kyla & Klimat Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 114 900 552 50 0 0 55 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 94 7 19 -6 -9 -8 -8 -6 -6
Resultat efter finansnetto 210 92 6 19 -6 -9 1 492 34 184 118
Årets resultat 105 41 5 0 -1 0 1 -2 -1 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 67 67 1 187 0 350 350
Omsättningstillgångar 567 334 218 149 58 62 9 438 1 773 811
Tillgångar 567 334 218 149 125 129 1 196 438 2 123 1 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 170 129 124 124 125 125 124 526 527
Obeskattade reserver 67 18 0 0 0 0 0 0 38 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 309 369 456
Kortfristiga skulder 225 146 89 25 1 4 1 071 5 1 190 102
Skulder och eget kapital 567 334 218 149 125 129 1 196 438 2 123 1 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 337 300 292 16 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 106 96 98 5 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Omsättning 1 114 900 552 50 0 0 55 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 114 900 552 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 521 389 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 214 94 7 19 -6 -9 -8 -8 -6 -6
Nettoomsättningförändring 23,78% 63,04% 1 004,00% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 37,74% 28,14% 3,21% 12,75% -% -% 124,75% -% -% -%
Vinstmarginal 19,21% 10,44% 1,27% 38,00% -% -% 2 712,73% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 72,26% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 40,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,70% 20,89% 23,37% 248,00% -% -% -1 930,91% -% -% -%
Soliditet 57,72% 55,10% 59,17% 83,22% 99,20% 96,90% 10,45% 28,31% 26,07% 50,11%
Kassalikviditet 252,00% 228,77% 244,94% 596,00% 5 800,00% 1 550,00% 0,84% 8 760,00% 148,99% 795,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...