Visa allt om Selma Invest AB
Visa allt om Selma Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 526 364 307 576 526 417 425 878 4 584 3 024
Övrig omsättning - - - - - - - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 50 -166 -31 -71 123 212 693 -30 462
Resultat efter finansnetto 517 702 1 065 848 10 101 51 4 998 1 699 -29 454
Årets resultat 399 543 962 666 10 093 38 4 998 1 699 -29 321
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 835 9 398 11 404 11 958 10 280 6 785 3 478 3 544 0 458
Omsättningstillgångar 5 113 7 554 5 606 4 412 5 846 315 4 533 319 2 319 2 629
Tillgångar 16 948 16 952 17 010 16 370 16 127 7 100 8 011 3 863 2 319 3 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 918 16 019 15 775 15 413 15 747 6 555 6 817 1 819 2 043 2 072
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 222 23 1 052 923 0 437
Kortfristiga skulder 2 030 934 1 234 957 157 523 142 1 122 277 577
Skulder och eget kapital 16 948 16 952 17 010 16 370 16 127 7 100 8 011 3 863 2 319 3 087
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 294 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 150 250 152 0 0 0 300 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 47 79 27 0 0 0 160 9
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 300 600 1 000 800 300 0 1 923 1
Omsättning 526 364 307 576 526 417 425 878 4 596 3 024
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 307 288 526 - - - 2 292 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 203 165 181 - - - 384 -
Rörelseresultat, EBITDA 175 98 -101 38 -5 189 278 721 -30 470
Nettoomsättningförändring 44,51% 18,57% -46,70% 9,51% 26,14% -1,88% -51,59% -80,85% -% -%
Du Pont-modellen 3,06% 4,40% 7,21% 5,38% 62,99% 1,73% 62,56% 43,98% -1,03% 15,03%
Vinstmarginal 98,48% 204,95% 399,35% 152,95% 1 931,37% 29,50% 1 179,29% 193,51% -0,52% 15,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,39% 100,00% 100,00% 99,43% 59,97% 42,79%
Rörelsekapital/omsättning 586,12% 1 818,68% 1 424,10% 599,83% 1 081,56% -49,88% 1 033,18% -91,46% 44,55% 67,86%
Soliditet 88,02% 94,50% 92,74% 94,15% 97,64% 92,32% 85,10% 47,09% 88,10% 67,12%
Kassalikviditet 251,87% 808,78% 454,29% 461,02% 3 723,57% 60,23% 3 192,25% 28,43% 472,92% 161,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...