Visa allt om Börs-SM AB
Visa allt om Börs-SM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 767
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -10 -3 -12 -10 -12 -1 -56 -89 56
Resultat efter finansnetto -11 -10 -2 -10 -6 -11 0 -27 -54 165
Årets resultat -11 -10 -2 -10 -6 -11 0 -27 -54 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 210 221 232 242 252 258 269 297 1 137 3 751
Tillgångar 210 221 232 242 252 258 269 297 1 137 3 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 222 232 234 244 250 261 261 288 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 8 8 8 7 36 849 3 409
Skulder och eget kapital 210 221 232 242 252 258 269 297 1 137 3 751
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 767
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -10 -3 -12 -10 -12 -1 -56 -89 56
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,00% -% -% 4,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 0,00% -% -% 2,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 3 742,86% -% -% 5,93%
Soliditet 100,00% 100,45% 100,00% 96,69% 96,83% 96,90% 97,03% 87,88% 25,33% 9,12%
Kassalikviditet -% -% -% 3 025,00% 3 150,00% 3 225,00% 3 842,86% 825,00% 133,92% 110,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...