Visa allt om DC Trading Aktiebolag
Visa allt om DC Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 49 064 45 698 54 730 43 702 41 441 40 213 36 218 26 905 9 460 0
Övrig omsättning 574 767 1 008 900 462 300 282 65 86 -
Rörelseresultat (EBIT) 667 1 427 -511 1 112 383 946 920 1 009 -386 -7
Resultat efter finansnetto 584 1 326 -589 1 117 383 944 923 1 010 -403 11
Årets resultat 13 957 -266 276 248 646 494 680 -387 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 708 631 724 203 307 803 406 401 402 20
Omsättningstillgångar 7 044 6 079 5 250 4 067 3 564 3 009 3 015 2 222 1 663 185
Tillgångar 7 753 6 710 5 974 4 270 3 871 3 812 3 421 2 624 2 065 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 647 1 634 978 1 083 807 1 559 913 419 -260 127
Obeskattade reserver 0 0 0 523 426 412 427 194 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 295 1 080 1 540 0 0 0 0 0 175 0
Kortfristiga skulder 4 810 3 996 3 456 2 664 2 638 1 841 2 081 2 011 2 150 67
Skulder och eget kapital 7 753 6 710 5 974 4 270 3 871 3 812 3 421 2 624 2 065 205
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 587 80 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 438 4 272 5 498 3 624 2 682 2 496 1 927 1 104 450 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 821 1 394 1 750 1 105 1 029 799 566 297 167 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 140 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 49 638 46 465 55 738 44 602 41 903 40 513 36 500 26 970 9 546 0
Nyckeltal
Antal anställda 15 12 13 13 13 12 10 8 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 271 3 808 4 210 3 362 3 188 3 351 3 622 3 363 1 577 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 475 558 347 333 282 250 177 104 -
Rörelseresultat, EBITDA 804 1 578 -297 1 237 604 1 160 1 073 1 130 -288 -7
Nettoomsättningförändring 7,37% -16,50% 25,23% 5,46% 3,05% 11,03% 34,61% 184,41% -% -%
Du Pont-modellen 8,60% 21,27% -8,54% 26,23% 9,92% 24,87% 27,01% 38,53% -18,64% -%
Vinstmarginal 1,36% 3,12% -0,93% 2,56% 0,93% 2,36% 2,55% 3,76% -4,07% -%
Bruttovinstmarginal 22,98% 20,81% 18,16% 17,93% 16,60% 16,85% 15,01% 16,10% 16,78% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,55% 4,56% 3,28% 3,21% 2,23% 2,90% 2,58% 0,78% -5,15% -%
Soliditet 21,24% 24,35% 16,37% 34,39% 28,96% 48,86% 35,67% 21,29% -12,59% 65,81%
Kassalikviditet 100,15% 98,70% 99,71% 93,21% 62,59% 84,36% 81,55% 62,06% 35,91% 276,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...